ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜ./ΠΤΥΧ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΤΕΧΝ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αλλα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μορφή Πλήθος Σελίδες Μορφή Πλήθος Σελίδες Μορφή Πλήθος Σελίδες Μορφή Πλήθος Σελίδες Μορφή Πλήθος Σελίδες
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 1
Αριστ. Παν/μιο Θεσ/νίκης Γαλ. Φιλολογίας Ε 13 20-100 Ε 1 100+
Πολιτ. Μηχανικών Ε 280 20-100 Ε 20 20-100 Ε 10 100+ ΟΧΙ 25 20-100 Word
Γενικό Τμήμα Ε 10 20-100 Ε 100+ Ε 3 100+ Ε 100+ Word
ΚαλώνΤεχνών (Εικαστ.&Εφαρ.Τεχνών) Ε 1 100+
Βιολογίας Ε 27 20-100 Ε 2 100+ Ε 3 100+ Word WordPerfect
Φαρμακευτικής Ε 2 100+ Word
Αγγλικής Ε 20 100+ Ε 5 100+ Word
Ιατρικής ΟΧΙ 100+ ΟΧΙ 16 100+ Word
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής Ε 50 100+ Ε 40 100+ Ε 20 100+ WordPerfect
Τμ. Αρχιτεκτόνων Βιβλιοθήκη ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Κτηνιατρικής ΟΧΙ Ε 15 100+ Word
Μηχανολ. Μηχανικών Ε 100 20-100 Ε Ε 10 100+ Word
Φιλοσοφ.-Παιδαγ. (Τομέας Παιδαγωγικής) ΟΧΙ ΟΧΙ 15 100+ Ε 5 100+ ΟΧΙ Word
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε 100 100+ Ε 100 100+ Ε 800 100+ Word
Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Ε-Η 42 100+ Ε-Η Ε-Η Word
Σπουδαστήριο Λαογραφίας Ε 9 20-100 Ε 1 100+ Word
Φιλολογίας (Τομέας Κλασικών Σπουδών) Ε 10--15 100+ Ε 3--5 100+ Word
Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ε 29 20-100 Ε 9 100+ Word
Τελλόγλειο Ιδρυμα Ε-Η 5 100+ Ε-Η 1 100+ Word
Ιατρικής (Παν/κη Καρδιολ. Κλινική) 3 100+ 5 1--20 Word
Ψυχολογίας Ε 50-70 20-100 Ε 100 20-100 Ε 20 1--20 Word WordPerfect
Μαθηματικών Ε 3 100+ Ε 2 20-100 Word - HTML Editor
Ηλ/γων Μηχανικών & Μηχ/κών Η/Υ Ε 70 100+ Ε 0 20-100 Ε 4 100+ Word Tex
Μουσικών Σπουδών Ε 15 100+
Φυσικής (Σχολή Θετικ. Επιστημών) Ε 64 20-100 Ε 30 100+ Ε 6 100+ Ε 9 100+
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Ε 0 ΟΧΙ 0 Ε 1 100+ ΟΧΙ 0 Word
Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών Βιβλιοθήκη ΟΧΙ 350-380 20-100 ΟΧΙ 20-100 10 Word
Δημοκρ. Παν/μιο Θράκης Τ.Ε.Φ.Α.Α Ε 450 100+ Ε 36 100+ Ε 32 100+ Word
Ιατρικής Ε Ε Word
Εθν.-Καπ. Παν/μιο Αθηνών ΦιλοσοφικήΣχολή (Ψυχολογίας. Φ.Π.Ψ.) Ε 8 Ε Ε 1 Word WordPerfect
ΦιλοσοφικήΣχολή (Μουσικών Σπουδών) ΟΧΙ 3 100+ 2
ΦιλοσοφικήΣχολή (Παιδαγωγικής Φ.Π.Ψ.) Ε 12 100+ Word WordPerfect
Φιλοσοφική Σχολή (Ιστορικό Σπουδαστήριο) ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 100+ ΟΧΙ ΟΧΙ Word
ΦιλοσοφικήΣχολή (Αρχαιολ. & Ιστ. Τέχνης) ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 100+ ΟΧΙ ΟΧΙ Word
ΦιλοσοφικήΣχολή (Βιβλιοθήκη Αρχαιολ. & Ιστ. Τέχνης) ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 20-100 Word
ΦιλοσοφικήΣχολή (Φιλοσοφία Φ.Π.Ψ.) ΟΧΙ 2 100+ Word WordPerfect
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Ε 100 20-100 Ε 10 100+ Ε 10 100+ Word
Φιλοσοφική Σχολή (Θεατρικό Σπουδαστήριο) Ε 42 100+ Ε 4 100+ Word WordPerfect
Φιλολογίας (Σπουδαστήριο Λαογραφίας) Ε 100+ Ε 5 Word
Φιλολογίας (Τομέας Κλασικής Φιλολογίας) ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 7 100+ ΟΧΙ ΟΧΙ
Βιβλιοθήκη Επιστ.Υγείας (Ιατρική,Νοσ/κή,Οδ/κή) Ε 31 20-100 Ε 70 20-100 100+ Word
Παιδαγωγικής (Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης) ΟΧΙ 0 100+ ΟΧΙ 0 Ε 8 100+ Word
Θεολογική Σχολή Ε 4 100+ Word
Βιολογίας-Χημείας-Φαρμακευτικής Ε 122 Ε 46 Ε 46 Word WordPerfect

Last Updated on 28/8/1998
Τα παραπάνω στοιχεία μπορείτε να τα κατεβάσετε και σε συμπιεσμένη μορφή Excel 97 από ΕΔΩ
The information above is available for download in zipped Excel 97 format HERE