Κεντρική σελίδα του ΑΡΤΕΜΙΣ Κεντρική σελίδα του ΑΡΤΕΜΙΣ

 

   Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ στείλτε με e-mail τα πλήρη στοιχεία σας (εκπαιδευτικό ίδρυμα, τμήμα, υπεύθυνος για τη συμμετοχή, e-mail κλπ) στη διεύθυνση artemis@cslab.ntua.gr.

   Σε περίπτωση που έχετε ήδη επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους του ΑΡΤΕΜΙΣ στην παραπάνω διε'υθυνση (και έχετε λάβει τις σχετικές οδηγίες) μπορείτε να ανακτήσετε το απαραίτητο λογισμικό (και τις οδηγίες εγκατάστασης κλπ) από εδώ.