Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12598
Τίτλος: Μελέτη Μεθόδων Αξιολόγησης Επιπτώσεων Πολιτικών Σε Διεθνές, Εθνικό Και Τοπικό Επίπεδο
Συγγραφείς: Καλληδώνης Παναγιώτης
Ασκούνης Δημήτριος
Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση επιπτώσεων πολιτικών
αξιολόγηση αντίκτυπου πολιτικών
μέθοδοι αξιολόγησης
εργαλεία αξιολόγησης
προσεγγίσεις αξιολόγησης
συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής
αξιολόγηση επιπτώσεων στο διαδίκτυο
ανοικτά δεδομένα
Ημερομηνία έκδοσης: 28-Οκτ-2014
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ενδελεχής αναζήτηση, μελέτη και καταγραφή των υπαρχουσών προσεγγίσεων, μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης επιπτώσεων πολιτικών, ανεξάρτητα του γεωγραφικού εύρους στο οποίο αυτές απευθύνονται. Γίνεται μια γενική αναφορά στον τομέα της αξιολόγησης και παρουσιάζονται οι ανάλογες διακρίσεις, ενώ τονίζεται η μέθοδος της αξιολόγησης επιπτώσεων. Ακολουθεί η ανάλυση της αξιολόγησης επιπτώσεων στη θεματολογία των πολιτικών δράσεων. Εν συνεχεία, καταγράφονται τα εργαλεία που πλαισιώνουν τις υπάρχουσες μεθοδολογίες ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες ή στηρίζονται σε ανοικτά δεδομένα. Με πολύ συγκεκριμένο και δομημένο τρόπο, αναλύονται κάποια ερευνητικά έργα ευρείας κλίμακας, που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας παρουσιάζεται επίσης ένα πλήρες μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση πολιτικών δράσεων. Με την δημιουργία του μεθοδολογικού χάρτη αξιολόγησης καταδεικνύεται η σύνδεση όλων των αναλύσεων που προηγήθηκαν, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω έρευνα και ανάδειξη μεθοδολογικών κενών. Ως εκ τούτου, καταδεικνύεται ένα τέτοιο κενό στις υπάρχουσες μεθόδους και προτείνεται μια ανάλογη προσέγγιση. Επίσης, παρουσιάζεται η κατάσταση επί του θέματος στην Ελλάδα.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12598
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2014-0303.pdf2.29 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.