Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12600
Τίτλος: Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης Για Την Αειφόρο Ενέργεια Για Το Δήμο Παλαμά
Συγγραφείς: Ελένη Κοντοβάιου
Ψαρράς Ιωάννης
Λέξεις κλειδιά: σύμφωνο των δημάρχων
σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια (σδαε)
απογραφή εκπομπών
τελική ενεργειακή κατανάλωση
αειφόρος ανάπτυξη
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (απε)
δήμος παλαμά
Ημερομηνία έκδοσης: 29-Οκτ-2014
Περίληψη: Η προώθηση της ενεργειακής βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο αποτελεί μια από τις βασικότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, μέσω της οποίας όσοι Δήμοι το υπογράφουν δεσμεύονται εθελοντικά να μειώσουν κατά τουλάχιστον 20% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εντός των γεωγραφικών τους ορίων, έως το 2020.Σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου, απαραίτητη προϋπόθεση για το Δήμο αποτελεί η κατάρτιση και η υποβολή ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), το οποίο πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ΣΔΑΕ περιλαμβάνει αρχικά την απογραφή εκπομπών του Δήμου και στη συνέχεια αναπτύσσεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για αειφόρο ενεργειακή ανάπτυξη περιλαμβάνοντας δράσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕΝ) εισάγοντας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η Ανάπτυξη ενός Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Παλαμά του Νομού Καρδίτσας. Αρχικά, γίνεται μια καταγραφή του ενεργειακού αποτυπώματος της περιοχής μέσω της συλλογής των απαραίτητων ενεργειακών δεδομένων και της χρήσης προσεγγιστικών μεθόδων, όπου αυτό απαιτείται. Στη συνέχεια γίνεται η απογραφή των εκπομπών CO2 και στο τελικό στάδιο μελετώνται και προτείνονται δυνατές δράσεις σε όλους τους τομείς ενεργειακής κατανάλωσης, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του Δήμου και τη μείωση των εκπομπών.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12600
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2014-0305.pdf5.44 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.