Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12629
Τίτλος: Μετρήσεις Ηλεκτρικού Και Μαγνητικού Πεδίου Στο Cern
Συγγραφείς: Αθανάσιος Ι. Κυρίτσης
Γκόνος Ιωάννης
Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρικά
μαγνητικά
ηλεκτρομαγνητικά πεδία
βιολογικές επιδράσεις
όρια έκθεσης
πρότυπα iec 61786
ieee 644
cern
Ημερομηνία έκδοσης: 12-Νοε-2014
Περίληψη: Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση και η μέτρηση των ηλεκτρικών, μαγνητικών και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που υπάρχουν στο καθημερινό περιβάλλον εργασίας ενός εργαζομένου στο CERN. Αυτά οφείλονται κυρίως στις διατάξεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, που βρίσκονται τοποθετημένες σε διάφορα σημεία και στις δύο περιοχές του (Meyrin και PrEvessin), στα συστήματα ασυρμάτων ευρυζωνικών μικροκυματικών επικοινωνιών (δίκτυο TETRA) και στις οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούνται.H ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι πολλαπλές εφαρμογές του ηλεκτρισμού, απαιτούν προσοχή όσον αφορά στους κινδύνους που ελλοχεύουν. Η διπλωματική αυτή περιλαμβάνει μια εκτενή αναφορά στις επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια για τις ενδεχόμενες επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον άνθρωπο, καθώς και στα διεθνή όρια ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί για την προστασία από αυτά.Οι μετρήσεις έγιναν, σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τις συστάσεις των διεθνών προτύπων IEC 61786 και IEEE 644. Μετά από τη σύγκριση των επαγόμενων πεδίων με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού, όπως αυτά ορίζονται από την πολιτική ασφαλείας του CERN, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν όλες οι μετρήσεις ήταν πολύ κάτω από τα επίπεδα αναφοράς. Για την μόνη περίπτωση που τα πεδία ξεπερνούσαν τα όρια αυτά, έγιναν, στα πλαίσια της εκστρατείας, οι κατάλληλες προτάσεις και συστάσεις.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12629
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2014-0335.pdf19.17 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.