Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12729
Title: Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (τπε) Για Την Ενεργειακή Βελτιστοποίηση
Authors: Παγωνόπουλος Παναγιώτης
Ψαρράς Ιωάννης
Keywords: τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
τπε
σύστημα ενέργειας
ενεργειακή βελτιστοποίηση
ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα.
Issue Date: 30-Mar-2015
Abstract: Η αειφόρος παραγωγή και διανομή ενέργειας είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικάκαι κρίσιμα θέματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον αποτελεί θέμα συζήτησης σετεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Επίσης η αξιοπιστία, οι προσιτές τιμές και ηοικονομική αποδοτικότητα της ενέργειας είναι διαστάσεις που βρίσκονται επίσης στοεπίκεντρο και υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστούν άμεσα.Η ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) τα τελευταία χρόνια ανοίγει νέους ορίζοντες, και προσφέρει τεράστιεςδυνατότητες για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών και κυρίως στην μεταφορά δεδομένων.Αυτή η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει τη δυναμική και τις λύσειςπου έχουν να προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) γιατην ενεργειακή βελτιστοποίηση. Η εφαρμογή των ΤΠΕ μπορεί να διαδραματίσεικαθοριστικό ρόλο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, σεόλους τους τομείς του, δηλαδή στους τομείς της παραγωγής ενέργειας, μεταφοράς,διανομής και παροχής ενέργειας.Αναλύεται η δυναμική των ΤΠΕ για την αποδοτική ενσωμάτωση και λειτουργία τωνανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), της αποκεντρωμένης παραγωγής και τωνεικονικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας· για τον εκσυγχρονισμό, τηναξιόπιστη λειτουργία, τον έλεγχο και την αποτελεσματικότητα του δικτύουμεταφοράς· για την εφαρμογή προγραμμάτων και ανταπόκρισης στη ζήτηση και τηναποδοτική λειτουργία του δικτύου διανομής και τη συμμετοχή των καταναλωτώνμέσω της ανταπόκρισης στη ζήτηση, και έξυπνων συστημάτων μέτρησης· και για τηνυλοποίηση των έξυπνων σπιτιών/κτιρίων. Τέλος γίνεται αναφορά στις μελλοντικέςπροκλήσεις που θα πρέπει να ξεπεραστούν για την αποτελεσματική ενσωμάτωση καιεφαρμογή των λύσεων που προσφέρουν οι ΤΠΕ.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12729
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2015-0080.pdf2.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.