Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12738
Τίτλος: Σχεδίαση Και Υλοποίηση Μηχανισμού Για Συλλογική Συγκέντρωση Πληροφορίας Με Χρήση Αισθητήρων Κινητών Συσκευών
Συγγραφείς: Ιωαννίδης Βασίλειος
Παπαβασιλείου Συμεών
Λέξεις κλειδιά: crowdsensing εφαρμογές
crowdsensing πλατφόρμα
μηχανισμός παροχής κινήτρων
μοντέλο κόστους
Ημερομηνία έκδοσης: 1-Απρ-2015
Περίληψη: Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, μεγάλο πλήθος ατόμων διαθέτει έξυπνα κινητάεξοπλισμένα με πληθώρα αισθητήρων και ισχυρούς επεξεργαστές. Την διαθέσιμη αυτήυποδομή εκμεταλλεύονται οι crowdsensing εφαρμογές, που συλλέγουν μετρήσεις από τουςαισθητήρες ώστε να συνθέσουν μια συνολική εικόνα.Σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι η ενσωμάτωση σε μία crowdsensing πλατφόρμα, ενόςμηχανισμού παροχής κινήτρων στους χρήστες κινητών συσκευών, ώστε να διαθέτουν τουςπόρους τους έναντι κατάλληλης αποζημίωσης, για το κόστος που υφίσταται ο χρήστης.Σε αυτό το πλαίσιο, η εργασία αυτή μελετά και κατηγοριοποιεί μηχανισμούς παροχήςκινήτρων που υπάρχουν στην βιβλιογραφία, στην συνέχεια επεκτείνει έναν από αυτούς ενώαναπτύσσει και ένα νέο, τους οποίους ενσωματώνει σε μια υπάρχουσα, υπό εξέλιξηπλατφόρμα crowdsensing εφαρμογών. Για την περιγραφή του κόστους του χρήστηαναπτύχθηκε μοντέλο κόστους, που λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση των πόρων τηςσυσκευής του χρήστη. Επιπλέον δημιουργήθηκε σύστημα ελέγχου της μπαταρίας τωνσυσκευών των χρηστών σε Android, ώστε να προστατευθεί η μπαταρία της συσκευής απόυπερβολική κατανάλωση λόγω των crowdsensing εφαρμογών. Τέλος η επίδοση των δύομηχανισμών παροχής κινήτρων συγκρίνεται ως προς παραμέτρους αξιολόγησης μέσωπροσομοιώσεων.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12738
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2015-0089.pdf1.56 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.