Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12852
Τίτλος: Μέθοδοι Αξιολόγησης Θέσεων Εγκατάστασης Συστημάτων Πλοήγησης Vhf Omnidirectional Range Για Τον Εντοπισμό Και Την Αναίρεση Των Πηγών Σφαλμάτων Της Παρεχόμενης Πληροφορίας
Συγγραφείς: Γεώργιος Ζαχαρόπουλος
Παναγιώτης Κυριαζής
Παναγόπουλος Αθανάσιος
Λέξεις κλειδιά: αεροναυτιλία
ραδιοβοηθήματα
vor
κριτήρια επιλογής θέσης
κατακόρυφη πολυδιαδρομή
πλευρική πολυδιαδρομή
ραδιοκάλυψη
Ημερομηνία έκδοσης: 24-Ιου-2015
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των πηγών των σφαλμάτων που εμφανίζουν τα συστήματα ραδιοπλοήγησης τύπου Very High Frequency Omnidirectional Range (VOR), εξαιτίας του περιβάλλοντος χώρου της θέσης εγκατάστασής τους και η ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης και βελτίωσης των θέσεων εγκατάστασης των εν λόγω συστημάτων.Αρχικώς, παρουσιάζονται η αρχή λειτουργίας και οι επιχειρησιακές απαιτήσεις των συστημάτων ραδιοπλοήγησης VOR. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα είδη των σφαλμάτων που παρουσιάζουν. Κατόπιν, εστιάζοντας στα σφάλματα που οφείλονται στις επιδράσεις του περιβάλλοντος χώρου της θέσης εγκατάστασης, αναλύεται το απαραίτητο θεωρητικό υποβάθρο για την κατανόηση των φαινομένων που τα προκαλούν. Στη συνέχεια γίνεται συστηματική μελέτη και ανάλυση των σφαλμάτων που εμφανίζονται σε επιχειρησιακό σύστημα ραδιοπλοήγησης, στη θέση εγκατάστασης Χαβουνά στη νήσο Κέα. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εν λόγω μελέτη και να εξαχθούν τα αντίστοιχα συμπεράσματα, γίνεται σύγκριση μεταξύ των πραγματικών μετρήσεων και των θεωρητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από μοντελοποίηση.Βάσει των συμπερασμάτων της παραπάνω μελέτης προτείνονται νέες συμπληρωματικές μέθοδοι αξιολόγησης πιθανών θέσεων εγκατάστασης, καθώς και τρόποι διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου ήδη επιχειρησιακών συστημάτων, με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεών τους.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12852
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2015-0206.pdf8.34 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.