Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12995
Τίτλος: Οπτικοακουστική Σύνθεση Φωνής Με Χρήση Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων
Συγγραφείς: Φιλντίσης Παναγιώτης Παρασκευάς
Μαραγκός Πέτρος
Λέξεις κλειδιά: aam
active appearance model
hidden markov model
mel generalized cepstrum
hmm-based speech synthesis
οπτικοακουστική σύνθεση φωνής
παραμετρική μοντελοποίηση χαρακτηριστικών προσώπου
σύνθεση φωνής
συναισθηματική οπτικοακουστική σύνθεση φωνής
Ημερομηνία έκδοσης: 7-Νοε-2015
Περίληψη: Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ένα πλήρες οπτικοακουστικό σύστημα σύνθεσης φωνής για την Ελληνική γλώσσα. Κατά την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος αντλούνται τεχνικές από διάφορους επιστημονικούς τομείς όπως η Μηχανική Μάθηση, η Επεξεργασία Σημάτων, και η Όραση Υπολογιστών. Εκκινώντας με την εισαγωγή, παρουσιάζουμε την ιστορική αναδρομή και τις σημαντικότερες μεθόδους για την υλοποίηση ενός οπτικοακουστικού συνθέτη φωνής. Εν συνεχεία, στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται η απαραίτητη θεωρητική ανάλυση για την υλοποίηση του οπτικοακουστικού συστήματος σύνθεσης φωνής, παράλληλα με τα πειραματικά αποτελέσματα που λήφθηκαν κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση του συστήματος. Η αξιολόγηση του συστήματος είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική τόσο για την παραγόμενη ομιλία, όσο και για την παραγόμενη εικονοσειρά, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για την μετέπειτα εξέλιξη του συστήματος σε εφαρμογές όπως η συναισθηματική οπτικοακουστική σύνθεσης φωνής, μια πρώτη προσέγγιση και αξιολόγηση της οποίας κάνουμε στο τελευταίο Κεφάλαιο.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12995
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2015-0349.pdf4.63 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.