Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13009
Τίτλος: Money Burning Mechanism Design For Facility Location
Συγγραφείς: Φαίδρα Γεωργία Μονάχου
Φωτάκης Δημήτριος
Λέξεις κλειδιά: σχεδιασμός φιλαληθών μηχανισμών
χωροθέτηση
money burning
Ημερομηνία έκδοσης: 26-Νοε-2015
Περίληψη: Στη παρούσα διπλωματική εργασία, μελετάμε προβλήματα χωροθέτησης από τη σκοπιά του σχεδιασμού μηχανισμών. Επικεντρωνόμαστε σε παίγνια, όπου ένα ορισμένο πλήθος από εγκαταστάσεις οι οποίες προσφέρουν ένα συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας, πρόκειται να τοποθετηθούν σε ένα μετρικό χώρο, με βάση τη ζήτηση που δηλώνουν ένα σύνολο από στρατηγικούς παίκτες. Οι παίκτες έχουν ως στόχο να ελαχιστοποιήσουντο κόστος σύνδεσής τους, δηλαδή το γινόμενο της ζήτησης τους επί την απόσταση τους από την κοντινότερη εγκατάσταση και για αυτό ενδέχεται να δηλώσουν ψευδή ζήτηση.Ενδιαφερόμαστε ιδίως για μηχανισμούς που είναι φιλαλήθεις, δηλαδή εξασφαλίζουν ότι κανένας παίκτης δε θα ωφεληθεί δηλώνοντας ψευδή ζήτηση, δε χρησιμοποιούν χρηματικά ανταλλάγματα και προσεγγίζουν το βέλτιστο συνολικό κόστος. Πραγματοποιούμε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το σχεδιασμό μηχανισμών χωρίς χρήματα για προβλήματα χωροθέτησης. Επίσης, παρουσιάζουμε πρόσφατα αποτελέσματα πουαφορούν το σχεδιασμό μηχανισμών με χρήση money burning, όπου οι πληρωμές που οφείλουν να καταβάλουν οι παίκτες είναι στη μορφή μειωμένης ποιότητας της υπηρεσίαςπου λαμβάνουν. Τέλος, αναπτύσσουμε μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό φιλαληθών μηχανισμών για το συγκεκριμένο πρόβλημα χωροθέτησης, χρησιμοποιώντας την τεχνικήmoney burning. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματά μας για την ευθεία των πραγματικών αριθμών, όσο και για γενικούς μετρικούς χώρους.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13009
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2015-0363.pdf1.18 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.