Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13398
Τίτλος: Μελέτη Και Συστηματική Ανάλυση Του Χώρου Των Μικροδομών Στο Διαδίκτυο Και Πρόταση Επέκτασης Αυτού Με Την Εφαρμογή Κανόνων
Συγγραφείς: Πανδής Σπυρίδων
Ασκούνης Δημήτριος
Λέξεις κλειδιά: σημασιολογικός ιστός
μικροδεδομένα
μικροδομές
διασυνδεδεμένα δεδομένα
schema.org
ηλεκτρονική πλατφόρμα εμπορίου
βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης
Ημερομηνία έκδοσης: 27-Μαρ-2017
Περίληψη: Ο σημασιολογικός ιστός αποτελεί αντικείμενο έρευνας σε όλους τους κλάδους που ασχολούνται με το διαδίκτυο. Ξεκινώντας από τις μηχανές αναζήτησης μέχρι και το internet of things η ανάλυση και η κατανόηση αυτής της οντότητας αποτελούν βασικό συστατικό. Συστατικό του οποίου η γνώση είναι πλέον απαραίτητη για όλους όσους ασχολούνται με το web και για αυτούς που σκέφτονται ήδη την επέκταση του. Μέσα στο σημασιολογικό ιστό συναντάμε νέες έννοιες όπως τα διασυνδεδεμένα δεδομένα, οι Μικροδομές και τα Μικροδεδομένα. Αυτές τις έννοιες θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε μέσω παραδειγμάτων και συσχετισμών.Στην παρούσα διπλωματική πέραν από την παρουσίαση και αποσαφήνιση του όρου «Σημασιολογικός Ιστός», παρουσιάζονται τα microformats και τα microdata με τη βοήθεια του βασικού λεξιλογίου του. Του schema.org. Η παρουσίαση αυτών των όρων δεν θα είναι εύκολή καθώς μιλάμε για δεδομένα και πληροφορίες που βρίσκονται παντού μέσα στο διαδίκτυο. Για να γίνει κατανοητή λοιπόν η έννοια και η χρήση τους θα ανατρέξουμε στην παρουσίαση και ανάλυση τους μέσα σε μία πλατφόρμα. Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου όπως είναι το amazon.com.Αρχικά γίνεται θεωρητική παρουσίαση των όρων αυτών μέσω αναφορών και ανάλυσης της θεωρίας. Στη συνέχεια και καθώς προχωράμε προς το πέρας της διπλωματικής, εμφανίζεται η πιο πρακτική παρουσίαση και ανάλυση με την εφαρμογή, της παραπάνω θεωρίας, στην πλατφόρμα του amazon.com. Τέλος γίνεται εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων και καταδεικνύονται μερικοί από τους πιθανούς μελλοντικούς προσανατολισμούς της έρευνας με σκοπό την επέκταση του schema.org.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13398
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2017-0056.pdf2.74 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.