Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13460
Τίτλος: Βελτίωση Της Μεθόδου Θήτα Με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων
Συγγραφείς: Βρακατσέλης Κωνσταντίνος
Ασημακόπουλος Βασίλειος
Λέξεις κλειδιά: πρόβλεψη
νευρωνικά δίκτυα
διαγωνισμοί μακριδάκη
μέθοδος θήτα
χρονοσειρές
Ημερομηνία έκδοσης: 6-Ιου-2017
Περίληψη: Η εργασία ασχολείται με την εξέταση της αποτελεσματικότητας μιας παραλλαγής τηςμεθόδου πρόβλεψης Θήτα η οποία κάνει χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης καισυγκεκριμένα νευρωνικών δικτύων.Αρχικά, γίνεται μια ευρεία αλλά συνοπτική επισκόπηση του γενικού πεδίου τωνπροβλέψεων, των εννοιών και των εργαλείων που αυτό χρησιμοποιεί.Εν συνεχεία, εξετάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου Θήτα στην κλασική τηςεκδοχή, η πρακτικής εφαρμογής της, καθώς και μια αξιολόγηση τηςαποτελεσματικότητάς της.Κατόπιν παρουσιάζονται οι "Διαγωνισμοί Μακριδάκη" ("M-Competitions"), οι οποίοιαποτελούν και το γνωστότερο πεδίο συγκριτικής αξιολόγησης του συνόλου τωνθεωρητικών και πρακτικών εργαλείων που χρησιμοποιεί το πεδίο των προβλέψεων. Ησκοπιμότητα της παρουσίασης έγκειται στο γεγονός ότι από τους διαγωνισμούς αυτούςαντλείται το πεδίο των χρονοσειρών επί του οποίου θα γίνει τελικά η συγκριτική δοκιμή,ενώ από τους διαγωνισμούς υπάρχει ήδη μια εικόνα σχετικά με τη συγκριτική επίδοσητων χρησιμοποιούμενων μεθόδων στην πρόβλεψη.Προκειμένου να φθάσουμε στην παρουσίαση της παραλλαγής της Μεθόδου Θήτα πουχρησιμοποιεί στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης (μεθόδου "ThetaAI"), γίνεται μιασυνοπτική παρουσίαση των νευρωνικών δικτύων, της απαρχής τους καθώς και τωντεχνικών που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωσή τους. Τα νευρωνικά δίκτυα είναιο κλάδος του ευρύτερου πεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης που αξιοποιείται για τηνβελτίωση της επίδοσης της Μεθόδου Θήτα.Σε λογική συνέχεια, γίνεται η παρουσίαση της παραλλαγής της Μεθόδου Θήτα πουεκμεταλλεύεται τεχνικές του πεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικότερα τωνΝευρωνικών Δικτύων. Πρόκειται για τη Μέθοδο ThetaAI (Theta Artificial Intelligence),που είναι μια ήδη επεξεργασμένη και δοκιμασμένη μέθοδος πρόβλεψης σε χρονοσειρές.Τέλος, γίνεται και πάλι εφαρμογή της μεθόδου ThetaAI σε σύνολα χρονοσειρών πουείχαν χρησιμοποιηθεί στους διαγωνισμούς NN3 και Μ3. Στον διαγωνισμό ΝΝ3 ηThetaAI είχε εφαρμοστεί στο σύνολο των 11 χρονοσειρών του διαγωνισμού με μηαυτοματοποιημένη υλοποίηση, όπου και είχε την καλύτερη απόδοση στο διαγωνισμό,και με αυτοματοποιημένο τρόπο στο σύνολο των 111 χρονοσειρών, χωρίς να έχεικαλύτερα αποτελέσματα από την κλασική Θήτα. Αυτή τη φορά, εφαρμόζεται η μηαυτοματοποιημένη μέθοδος ThetaAI στις 111 χρονοσειρές του διαγωνισμού ΝΝ3 και ηαυτοματοποιημένη μέθοδος ThetaAI στις μηνιαίες χρονοσειρές του διαγωνισμού Μ3.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13460
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2017-0118.pdf1.58 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.