Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13775
Τίτλος: Τεχνικές Διαχείρισης Πόρων Για Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα Που Εκτελούνται Σε Ενσωματωμένες Αρχιτεκτονικές Resource Management Techniques For Embedded Architectures Executing Deep Neural Networks
Συγγραφείς: Φοίβος Τσιμπουρλάς
Σούντρης Δημήτριος
Λέξεις κλειδιά: μηχανική μάθηση
συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα
ενσωματωμένα συστήματα
πολυεπεξεργαστικά συστήματα
myriad 2
Ημερομηνία έκδοσης: 18-Ιου-2018
Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια, στο επιστημονικό πεδίο της μηχανικής μάθησης, πραγματοποιούνται εκτεταμένες έρευνες γύρω από τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΝ). Τα ΤΝΝ αποτελούν υπολογιστικά μοντέλα, εμπνευσμένα από βιολογικούς οργανισμούς, τα οποία έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν σε απόδοση τις προηγούμενες μορφές τεχνητής νοημοσύνης, για αρκετά από τα προβλήματα της μηχανικής μάθησης. Μια υποκατηγορία των ΤΝΝ είναι τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (ΣΝΔ), που εμφανίζουν μεγάλη επιτυχία στην αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων της όρασης υπολογιστών, όπως είναι η αναγνώριση πεζών, στερεοσκοπική όραση κ.α.Για πολλά από τα σύγχρονα προβλήματα της όρασης υπολογιστών υπάρχει μεγάλη επιθυμία για εκτέλεση προτεινόμενων λύσεων σε ενσωματωμένες πλατφόρμες, που δίνουν έμφαση στην κατανάλωση ενέργειας, εφόσον όλα δείχνουν πως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια.Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος εκτέλεσης ΣΝΔ, για τον ενσωματωμένο πολυεπεξεργαστή Myriad2. Πιο αναλυτικά, η Myriad2 έχει ως μεγαλύτερο πλεονέκτημα την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ανά μονάδα υπολογισμού. Για να επιτύχει αυτά τα χαρακτηριστικά, η Myriad2 συνίσταται από 12 VLIW επεξεργαστές, χτισμένους γύρω από μια μικρή αλλά και γρήγορη μνήμη. Η υλοποίηση μιας υποδομής εκτέλεσης δεν είναι απλή υπόθεση, όταν κανείς έχει την απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας ως κυρίαρχα κριτήρια. Από τη φύση τους, τα ΣΝΔ απαιτούν μεταφορά μεγάλης ποσότητας δεδομένων, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι η αποτελεσματική διατήρηση υψηλού ρυθμού ροής δεδομένων προς τους 12 επεξεργαστές. Κατά συνέπεια, απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός στην τοποθέτηση των δεδομένων και του κώδικα στις διάφορες ιεραρχίες μνήμης. Υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν ορισμένα τμήματα του συστήματος εκτέλεσης υλοποιηθούν σε συμβολική γλώσσα, καθιστώντας απαραίτητη την εμβάθυνση στις ιδιαιτερότητες του υλικού. Τέλος, το γεγονός ότι το σύστημα είναι πολυεπεξεργαστικό, αυξάνει την πολυπλοκότητα ακόμαπερισσότερο.Σε μεγάλο βαθμό, τα παραπάνω προβλήματα συναντώνται σε κάθε ενσωματωμένο επεξεργαστή, συνεπώς οι προτεινόμενες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις που ακολουθούνται έχουν πεδίο εφαρμογής έξω από τη Myriad2.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13775
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2018-0103.pdf13.45 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.