Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13824
Τίτλος: Δυναμικά Προφίλ Εφαρμογής Για Την Υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσίας Στο Διαδίκτυο Νέας Γενιάς
Συγγραφείς: Απόστολος Φέρτης
Βενιέρης Ιάκωβος
Λέξεις κλειδιά: ποιότητα υπηρεσίας
νευρωνικά δίκτυα
ασαφής συλλογιστική
δυναμικά προφίλ εφαρμογής
εργαλειοθήκη εφαρμογών τελικού χρήστη
νευροασαφή συστήματα
έξυπνα συστήματα
προφίλ εφαρμογής
τηλεδιάσκεψη
Ημερομηνία έκδοσης: 13-Ιου-2003
Περίληψη: Η αρχική ανάπτυξη του Διαδικτύου και των Δικτύων Υπολογιστών γενικότερα βασίστηκε στην αρχή της καλύτερης προσπάθειας (best effort), σύμφωνα με την οποία τα πακέτα με την πληροφορία που φθάνουν σε κάποιον κόμβο του δικτύου αποστέλλονται στον κόμβο που εκτιμάται ότι θα προσθέσει τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση για την προώθησή τους στον προορισμό. Με αυτόν τον τρόπο, η καθυστέρηση στην παράδοση των πακέτων δεν μπορεί να είναι εγγυημένα μικρότερη από κάποιο όριο. Η τεχνική αυτή έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα στα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων, τα οποία είναι αρκετά ανεκτικά στις καθυστερήσεις των πακέτων, αλλά και στη διακύμανση της καθυστέρησής τους. Όμως, για τις εφαρμογές πραγματικού χρόνου (real time), όπως είναι η τηλεδιάσκεψη (net-meeting) παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν με τη χρήση της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής του δικτύου.Η επίλυση του προβλήματος επιχειρείται με την ανάπτυξη τεχνικών που διασφαλίζουν την Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service) στο δίκτυο. Το σύστημα που σχεδιάζεται αναλαμβάνει την προώθηση των πακέτων από κόμβους που θα προσδώσουν μόνο την επιθυμητή καθυστέρηση και προσφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει το επίπεδο της Ποιότητας Υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες του.Για την υποστήριξη διαβαθμίσεων στην Ποιότητα Υπηρεσίας έχουν ορισθεί κάποια Προφίλ Εφαρμογής (Application Profiles), που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης εφαρμογών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Eίναι εγκατεστημένα στην Εργαλειοθήκη Εφαρμογών Τελικού Χρήστη (End-User Application Toolkit), μία μονάδα που αναλαμβάνει την αποστολή των αιτήσεων Ποιότητας Υπηρεσίας του τελικού χρήστη. Τα Προφίλ Εφαρμογής είναι στατικά και, δεδομένης της δυναμικής φύσης των εφαρμογών, δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις τους. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί την εισαγωγή της έννοιας των Δυναμικών Προφίλ Εφαρμογής (Dynamic Application Profiles). Για το σχεδιασμό τους χρησιμοποιούνται Έξυπνα Συστήματα (Expert Systems) και ειδικότερα, Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks) και Νευροασαφή Συστήματα (Neuro-Fuzzy Systems), τα οποία έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να αναζητούν πρότυπα εξόδου που ικανοποιούν κάποιες συγκεκριμένες εισόδους.Η κατασκευή του συστήματος Δυναμικών Προφίλ Εφαρμογής και η πειραματική δοκιμή του έδειξε ότι η εκτίμηση του ζητούμενου από κάποια εφαρμογή εύρους ζώνης μπορεί να γίνει με μικρά σφάλματα, ελαχιστοποιώντας έτσι την ποσότητα του εύρους ζώνης που ενδεχομένως να μείνει αναξιοποίητο. Συγχρόνως, επιβεβαίωσε την εκτίμηση ότι η συνεργασία μεταξύ συγγενών επιστημονικών τομέων μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις σημαντικών προβλημάτων και στην υπέρβαση πολλών περιορισμών.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13824
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2003-0048.doc2.36 MBMicrosoft WordΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.