Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13887
Τίτλος: Μελέτη Και Προσομοίωση Του Πρωτοκόλλου Hierarchical Mobile Ipv6 Με Fast Handovers Για Την Υποστήριξη Κινητών Τερματικών Σε Δίκτυο Μεταγωγής Πακέτου
Συγγραφείς: Νικόλαος Λ. Δέλλας
Βενιέρης Ιάκωβος
Λέξεις κλειδιά: διαδίκτυο
κινητός κόμβος
διαχείριση κινητικότητας
διαπομπή
προσομοίωση
γρήγορες διαπομπές
σταθμός βάσης
σημείο πρόσδεσης κινητικότητας
καθυστέρηση διαπομπής
διέλευση
internet
mobile node
mobility management
handover
simulation
fast handovers
base station
mobility anchor point
handover latency
throughput
Ημερομηνία έκδοσης: 5-Σεπ-2003
Περίληψη: Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη εφαρμογής για την προσομοίωση, με χρήση του προγράμματος προσομοίωσης ns-2 v2.1b6, της λειτουργίας του πρωτοκόλλου Hierarchical Mobile IPv6 με Fast Handovers που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της κινητικότητας των τερματικών κόμβων σε δίκτυο μεταγωγής πακέτου.Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει τη διατήρηση της συνδεσιμότητας του κινητού τερματικού με το υπόλοιπο δίκτυο, με ιδιαίτερη έμφαση στις χρονικές στιγμές των διαπομπών. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο μέρος της εργασίας μελετάμε και αναλύουμε τη λειτουργία του πρωτοκόλλου σε θεωρητικό επίπεδο, δικαιολογώντας την ανάγκη ύπαρξής του.Το βασικό όμως μέρος της εργασίας είναι το πρακτικό, όπου έγινε η ανάπτυξη και η επεξήγηση της λειτουργίας της εφαρμογής μας. Η τελευταία προσομοιώνει τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ κινητών και σταθερών κόμβων του δικτύου κατά τη διάρκεια της διαπομπής από ένα υποδίκτυο σε ένα άλλο. Η εκτέλεση της εφαρμογής με χρήση διαφορετικών τοπολογιών δικτύου καθώς και με διάφορες τιμές για τις παραμέτρους του δικτύου επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη λειτουργία και την επίδοση του πρωτοκόλλου.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13887
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2003-0112.doc1.77 MBMicrosoft WordΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.