Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13898
Τίτλος: Υλοποίηση Ιεραρχικής Ομαδοποίησης Χρησιμοποιώντας Μαρκοβιανές Τεχνικές
Συγγραφείς: Δημήτριος Χ. Σκούτας
Βαρβαρίγου Θεοδώρα
Λέξεις κλειδιά: εξόρυξη δεδομένων
ομαδοποίηση
ταξινόμηση
μετρικές
μαρκοβιανές αλυσίδες
κατηγοριοποίηση κειμένων
Ημερομηνία έκδοσης: 26-Σεπ-2003
Περίληψη: Η τεράστια αύξηση που σημειώνεται καθημερινά στον όγκο της πληροφορίας που υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στο Διαδίκτυο, σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, σε βάσεις δεδομένων κλπ. σε όλο τον κόσμο καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη και χρησιμοποίηση αυτοματοποιημένων και όσο το δυνατόν πιο «έξυπνων» τεχνικών και αλγορίθμων για την αναζήτηση και γενικά τη διαχείρηση και εκμετάλλευση αυτής της πληροφορίας.Η εργασία είναι χωρισμένη σε 5 ενότητες. Στο 1ο μέρος γίνεται μία εισαγωγή στο χώρο της εξόρυξης δεδομένων. Βλέπουμε τι σημαίνει ο όρος εξόρυξη δεδομένων, πού βρίσκει εφαρμογές, με ποια άλλα επιστημονικά πεδία συνδέεται και παρουσιάζουμε συνοπτικά κάποιες βασικές έννοιες και τεχνικές που συναντά κανείς στο χώρο αυτό.Το 2ο μέρος αναφέρεται στο πρόβλημα της ομαδοποίησης και ταξινόμησης αντικειμένων. Συγκεκριμένα μελετάμε τους τύπους δεδομένων που μπορεί να συναντήσει κανείς, μερικές από τις πιο βασικές και συνηθισμένες μετρικές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της απόστασης μεταξύ αντικειμένων και τέλος τις κυριότερες κατηγορίες αλγορίθμων ομαδοποίησης.Το 3ο μέρος αποτελεί μία εισαγωγή στις Μαρκοβιανές αλυσίδες. Περιγράφουμε τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των Μαρκοβιανών αλυσίδων, ώστε να δούμε στη συνέχεια με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πρόβλημα της ομαδοποίησης και ταξινόμησης αντικειμένων.Στο 4ο μέρος παρουσιάζεται το πρόβλημα της κατηγοριοποίησης κειμένων. Γίνεται μία σύντομη αναφορά σε τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί στο πρόβλημα αυτό και κατόπιν μελετάμε τον τρόπο αναπαράστασης και προσδιορισμού της απόστασης μεταξύ κειμένων, χρησιμοποιώντας και ιδιότητες των Μαρκοβιανών αλυσίδων. Τέλος παρουσιάζουμε μία εφαρμογή που υλοποιεί αυτές τις τεχνικές, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της σε ένα δοκιμαστικό σύνολο κειμένων.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13898
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2003-0124.pdf951.12 kBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.