Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13942
Τίτλος: Ασύρµατη Κατανεµηµένη Υλοποίηση Νευρο-ασαφούς Συστήµατος Ταξινόµησης
Συγγραφείς: Κωστας Τσιωλης
Χρηστος Φερλες
Σταφυλοπάτης Ανδρέας-Γεώργιος
Λέξεις κλειδιά: ασαφής συλλογιστική
νευρωνικά δίκτυα
νευρο-ασαφή συστήµατα
δίκτυα ταξινόµησης
πολυεπίπεδος ταξινοµητής
αλγόριθµος ανάστροφης διάδοσης
αλγόριθµος υβριδικής µάθησης
κριτήρια αξιοπιστίας
supfunis
ασύρµατα τοπικά δίκτυα
ieee 802.11
j2me
personal profile
pda
Ημερομηνία έκδοσης: 10-Νοε-2003
Περίληψη: Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η ανάλυση των αρχιτεκτονικών και των αλγορίθμων που σχετίζονται με τα νευρο-ασαφή συστήματα ταξινόμησης. Ειδικότερα προτείνεται μια ασύρματη κατανεμημένη λειτουργία ενός συστήματος ταξινόμησης-κατηγοριοποίησης υπό πραγματικές συνθήκες. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία μιας φορητής συσκευής η οποία θα έχει την δυνατότητα να λαμβάνει πληροφορίες από έναν ασθενή, με αισθητήρες που θα φέρει επάνω του, και θα μπορεί να βγάλει ιατρικής φύσεως συμπεράσματα περί της κατάστασης του. Παράλληλα υποστηρίζεται η δυνατότητα ανανέωσης-επέκτασης των δυνατοτήτων εξαγωγής συμπερασμάτων από την πλευρά της συσκευής. Πιο συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει εισαγωγικά στοιχεία που αφορούν στο σύστημα που κατασκευάστηκε. Στο Κεφάλαιο 2 εισάγονται οι έννοιες των ασαφών συνόλων, των νευρωνικών δικτύων και των νευρο-ασαφών συστημάτων. Στο Κεφάλαιο 3 αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τα δίκτυα ταξινόμησης, τον αλγόριθμο ανάστροφης διάδοσης με την μέθοδο κλίσης και τα κριτήρια αξιοπιστίας. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται ανάλυση του νευρο-ασαφούς συστήματος SuPFuNIS, ενώ παράλληλα αναφέρονται ορισμένες επεκτάσεις τροποποιήσεις που εφαρμόστηκαν σε αυτό. Το Κεφάλαιο 5 αφορά τα ασύρματα δίκτυα και το πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11, στοιχεία βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η ασύρματη λειτουργία του όλου συστήματος. Το Κεφάλαιο 6 παρουσιάζει την πλατφόρμα Java, η οποία αποτελεί την γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε. Αρχικά στο Κεφάλαιο 7 προτείνεται ένας αλγόριθμός υβριδικής μάθησης, ενώ επίσης προτείνεται η αρχιτεκτονική ενός πολυεπίπεδου ταξινομητή, στην συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η υλοποίηση που πραγματοποιήθηκε σε Java. Τέλος στο Κεφάλαιο 8 εκθέτονται τα συμπεράσματα από τις πειραματικές προσομοιώσεις που έγιναν με σκοπό να επαληθευτεί η επίδοση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων, αλγορίθμων και αρχιτεκτονικών.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13942
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2003-0168.pdf7.41 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.