Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13990
Title: Εξεταση Και Αναλυση Μεθοδολογιων Για Τον Προσδιορισμο Μειωσεων Εκπομπων Απο Εργα Των Ευελικτων Μηχανισμων Του Πρωτοκολλου Του Κιοτο
Authors: Ζωγανας Νικολαος
Ψαρράς Ιωάννης
Keywords: σενάριο αναφοράς
πρωτόκολλο του κιότο
στάθμη αναφοράς
ευέλικτοι μηχανισμοί
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
Issue Date: 24-Mar-2004
Abstract: Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει και να αναλύσει, κατ'αρχάς, τις μεθοδολογίες προσδιορισμού σεναρίων αναφοράς και υπολογισμού μειώσεων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από έργα των Ευέλικτων Μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Επίσης εξετάζεται το πεδίο εφαρμογής των μεθοδολογιών αυτών σε διάφορους τύπους έργων. Κατά δεύτερο λόγο, παρουσιάζονται πακέτα λογισμικού που, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω μεθοδολογίες, υπολογίζουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και παράγουν τρόπους δράσης μείωσης αυτών.Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας υπάρχει περιγραφή του φαινομένου του θερμοκηπίου, του Πρωτοκόλλου του Κιότο και των τριών Ευέλικτων Μηχανισμών που εισήχθησαν από αυτό.Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια του Σεναρίου Αναφοράς. Στο κεφάλαιο αυτό προσδιορίζονται επίσης οι μεθοδολογίες και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί, εφαρμοστεί και ερευνηθεί, για τον καθορισμό των σεναρίων αναφοράς και για τον υπολογισμό των σχετικών εκπομπών.Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι κατηγορίες των σεναρίων αναφοράς, τα οποία είναι εξειδικευμένα σε συγκεκριμένα έργα: 1) Σενάρια πιθανών σεναρίων αναφοράς βασισμένων στην Πρόσφατη ή Τρέχουσα Πρακτική, 2) Σενάρια αναφοράς βασισμένα στην Οικονομικά Ελκυστικότερη Επένδυση και 3) Σενάρια αναφοράς μέσω της Προσέγγισης των Ομάδων Ελέγχου.Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα τυποποιημένα σενάρια αναφοράς, τα οποία είναι γενικά σενάρια αναφοράς και εφαρμόζονται σε πολλαπλά έργα. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό εισάγεται και αναλύεται η έννοια της στάθμης αναφοράς, η οποία είναι υποσύνολο των τυποποιημένων σεναρίων αναφοράς, καθώς και οι μεθοδολογίες και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί, εφαρμοστεί και ερευνηθεί, για τον καθορισμό τους.Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται δύο τύποι ενεργειακών μοντέλων, που μπορούν να κατασκευάσουν και να υπολογίσουν τυποποιημένα σενάρια αναφοράς, καθώς επίσης και ένα σύστημα κατασκευής στάθμων αναφοράς για πολλαπλά έργα που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων του Ε.Μ.Π. Ο λόγος που γίνεται αυτή η περιγραφή των μοντέλων και του συστήματος είναι διότι υπάρχει έλλειψη μεθοδολογιών στον υπολογισμό των σεναρίων αναφοράς που βασίζονται στη μοντελοποίηση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ενεργειακά μοντέλα έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς για άλλες εφαρμογές (ενεργειακός σχεδιασμός, πρόβλεψη φορτίων κ.τ.λ.).Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται τα υβριδικά σενάρια αναφοράς, που ονομάζονται έτσι επειδή για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιούνται τόσο παράμετροι οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι για το υπό εξέταση έργο όσο και τυποποιημένες παράμετροι. Ο λόγος δημιουργίας τέτοιου τύπου σεναρίου αναφοράς είναι στο να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των επιπρόσθετων έργων που λαμβάνουν πιστώσεις και να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των μη επιπρόσθετων έργων που λαμβάνουν πιστώσεις επειδή το επίπεδο εκπομπών τους είναι μικρότερο από το σενάριο αναφοράς (free-riders).Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια έρευνα που έγινε στο διαδίκτυο, η οποία αφορά σε διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί από διάφορες εταιρίες και οργανισμούς, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να μελετούν τα προνόμια που απορρέουν από την εμπορευματοποίηση των δικαιωμάτων εκπομπών, όπως αυτά αναπτύχθηκαν στο Κιότο. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία αφορούν στην παρακολούθηση και διαχείριση εκπομπών καθώς και εμπορία μειώσεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στο όγδοο κεφάλαιο περιγράφεται το ελεύθερα προσπελάσιμο από το διαδίκτυο, λογισμικό-εργαλείο λήψης αποφάσεων e-SEREM, που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων της σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Το λογισμικό αυτό μπορεί και καθορίζει τυποποιημένα σενάρια αναφοράς καθώς επίσης υπολογίζει και τις μειώσεις εκπομπών για τα υποψήφια έργα ΚΕ/ΜΚΑ.Τέλος στο κεφάλαιο εννέα καταγράφονται τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας, τα οποία σχετίζονται με την ανάγκη τυποποίησης των σεναρίων αναφοράς. Επίσης προσδιορίζονται οι μορφές τυποποίησης σε σχέση με τον προσδιορισμό των σεναρίων αναφοράς.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13990
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2004-0023.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.