Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14036
Τίτλος: Μέση Και Χειρότερη Επίδοση Online Και Offline Αλγόριθμων Για Το Bin Packing.
Συγγραφείς: Μαυρακάκης Ιωάννης
Αφράτη Φώτω
Λέξεις κλειδιά: bin packing
πολυπλοκότητα
προσσεγγιστικοί αλγόριθμοι
average-case ανάλυση
worst-case ανάλυση
offline αλγόριθμοι
online αλγόριθμοι
bounded-space αλγόριθμοι
pταs
αλυσίδες markov.
Ημερομηνία έκδοσης: 12-Ιου-2004
Περίληψη: Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του NP-Hard προβλήματος του $Bin$ $Packing$. Η εργασία ξεκινάει με μία εισαγωγή στη θεωρία της πολυπλοκότητας και τον ορισμό κάποιων πολύ βασικών εννοιών. Στη συνέχεια γίνεται μία εισαγωγή στο πρόβλημα και η αναφορά των κυριότερων κατηγοριών αλγορίθμων που το επιλύουν. Γίνεται αναλυτική μελέτη ενός πλήθους προσσεγγίστικων αλγορίθμων που επιλύουν το Bin Packing. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει ανάλυση των χειρότερων (worst-case) αλλά και των μέσων επιδόσεων (average-case) τους. Αναφέρονται πολλά θεωρήματα με τις αποδείξεις τους. Γίνεται επίσης εφαρμογή αρκετών αλγορίθμων για συγκεκριμένη είσοδο και σύγκριση των αποδόσεων τους. Υπάρχει αναλυτική αναφορά σε ένα PTAS μεαποδείξεις όλων των θεωρημάτων που το συνοδεύουν. Τέλοςαναφέρονται δύο πολύ πρόσφατοι αλγόριθμοι και μελετώνται οιεπιδόσεις τους.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14036
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2004-0075.ps893.23 kBPostscriptΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.