Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14089
Τίτλος: Μελέτη Κίνησης Αθηρωματικών Πλακών Καρωτίδας Από Ακολουθίες Υπερήχων Β-σάρωσης
Συγγραφείς: Αλέξανδρος Δημόπουλος
Νικήτα Κωνσταντίνα
Λέξεις κλειδιά: καρδιαγγειακές παθήσεις
εγκεφαλικό επεισόδιο
υπερηχογράφημα
Ημερομηνία έκδοσης: 21-Ιου-2004
Περίληψη: "Μελέτη κίνησης αθηρωματικών πλακών καρωτίδας από ακολουθίεςυπερήχων Β-σάρωσης"Αλέξανδρος Κ. ΔημόπουλοςΔιπλωματική εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΜηχανικώνΥπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2004Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν τη σημαντικότερη πηγήνοσηρότητας και θνησιμότητας στο δυτικό κόσμο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ημορφολογία των αθηρωματικών πλακών της καρωτίδας, που λαμβάνεται απόυπερηχογράφημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προγνωστικούς σκοπούς.Έτσι θα αποφεύγεται η χειρουργική επέμβαση σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενώνγια τους οποίους δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση. Σκοπός αυτής τηςμελέτης είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής σε υπολογιστή, μέσω της οποίας θασυντελείται ο χαρακτηρισμός των αθηρωματικών πλακών με σκοπό τωνεντοπισμό ασθενών με υψηλή επικινδυνότητα για εγκεφαλικό επεισόδιο. Ηκίνηση των αθηρωματικών πλακών μελετήθηκε με τη χρήση της μεθόδου τηςοπτικής ροής. Η μέθοδος βασίζεται στην υπόθεση ότι κάθε φυσικό σημείοέχει την ίδια φωτεινότητα σε δύο διαδοχικά καρέ της ακολουθίας. Συνεπώς,είναι δυνατόν να προβλεφθεί η κίνηση ενός pixel με την επεξεργασία των δύοκαρέ. Ένα πυκνό πεδίο διανυσμάτων κίνησης υπολογίζεται για κάθε εικόναβάσει των χωρικών και χρονικών παραγώγων της έντασης της φωτεινότητας.Η εφαρμογή έχει γραφεί σε MS Visual Studio .NET C++ και έχει μέγεθοςπερί τις 3000 γραμμές. Ο χρήστης μπορεί να φορτώσει μια ακολουθίαεικόνων μορφής tiff - οι οποίες έχουν ληφθεί από υπερηχογράφημα τηςκαρωτίδας - και να επιλέξει μια περιοχή ενδιαφέροντος.Στη συνέχεια, επιλέγονται τα όρια της πλάκας και η εφαρμογή υπολογίζειτην αναπτυσσόμενη ταχύτητα για κάθε σημείο του ορίου. Υπολογίζεται ημέγιστη τιμή της αναπτυσσόμενης ταχύτητας πάνω στα όρια, η μέγιστηδιαφορά μεταξύ των αναπτυσσόμενων ταχυτήτων γειτονικών σημείων καθώςκαι η μέγιστη διαφορά ταχύτητας μεταξύ του ίδιου σημείου σε δύο διαδοχικάκαρέ και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε αρχείο μορφής text. Επιπλέον,χαράσσονται πάνω στην εικόνα βέλη που αποδίδουν την φορά και το μέτροτης κίνησης κάθε σημείου. Οι μετατοπίσεις υπολογίζονται ξεχωριστά προςκάθε έναν από τους δύο άξονες x και y.Η εφαρμογή δοκιμάστηκε σε 19 ακολουθίες συμπτωματικών καιασυμπτωματικών εικόνων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η εκτίμησητης κίνησης ήταν σωστή. Συμπερασματικά, αυτή η νέα προσέγγιση μπορεί ναβοηθήσει στον χαρακτηρισμό των πλακών αν και κάποιες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση της στατιστικής επεξεργασίας τωναποτελεσμάτων.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14089
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2004-0131.pdf2.48 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.