Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14283
Τίτλος: Σχεδίαση Και Ανάπτυξη Λογισμικού Για Τη Χρήση Του Πρωτοκόλλου Έναρξης Συνόδου (sip) Ως Γενικευμένου Πρωτοκόλλου Σηματοδοσίας Σε Κινητά Δίκτυα Μετά Την Τρίτη Γενιά (beyond 3g Networks)
Συγγραφείς: Αντωνίου Παύλος
Καλλίτσης Μιχάλης
Καμπανάκης Παναγιώτης
Βενιέρης Ιάκωβος
Λέξεις κλειδιά: πρωτόκολλο έναρξης συνόδου (sip)
ggsn
sgsn
rasn
δίκτυα 3ης γενιάς
umts
gprs
raw socket
Ημερομηνία έκδοσης: 10-Ιου-2005
Περίληψη: Το Πρωτόκολλο Έναρξης Συνόδου (Session Initiation Protocol, SIP) χρησιμοποιείται ευρέως για τον έλεγχο συνόδων υπηρεσιών πολυμέσων. Χαρακτηριστική εφαρμογή του είναι η υιοθέτησή του από την περιοχή IMS (IP Multimedia Subsystem domain)των κινητών δικτύων τρίτης γενιάς για τον έλεγχο κλήσεων που εμπλέκουν πολυμέσα.Mε την εξέλιξη των κινητών δικτύων μετά την τρίτη γενιά (Beyond 3G, Β3G δίκτυα)και την ευρύτατη διείσδυση του IP στη στοίβα πρωτοκόλλων, το SIP παρουσιάζεται κατάλληλο ως γενικευμένο πρωτόκολλο σηματοδοσίας σε τέτοιου τύπου δίκτυα. Με άλλα λόγια, εκτός από τον κλασικό από άκρο σε άκρο έλεγχο συνόδου, το SIP καλείται να αναλάβει κάθε μορφής σηματοδοσία, όπως τη σηματοδοσία εντός τουδικτύου πυρήνα (διαχείριση κινητικότητας και συνόδου) και τη σηματοδοσία στο σύνορο των δικτύων πυρήνα και πρόσβασης, αντικαθιστώντας το πρωτόκολλο RANAP.Η παραπάνω πρόταση μπορεί να επιτευχθεί με την ενοποίηση των κόμβων δικτύου κορμού των συστημάτων κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς GGSN (Gateway GPRS Support Node) και SGSN (Serving GPRS Support Node) σε ένα μοναδικό κόμβο που θα καλείται RASN (Radio Access Support Node) και ο οποίος θα αναλαμβάνει τη διαχείριση κινητικότητας και συνόδου των κινητών τερματικών,αλληλεπιδρώντας κατάλληλα με τα δίκτυα πρόσβασης και τις οντότητες του δικτύου κορμού, με αποκλειστική χρήση μηνυμάτων SIP.Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση εφαρμογής της συγκεκριμένης πρότασης και των αλλαγών που απαιτούνται στους κόμβους του δικτύου για την υποστήριξή της. Στα πλαίσιά της υλοποιήθηκε ο κόμβος RASN, που αποτελεί βασική οντότητα της αρχιτεκτονικής του δικτύου πυρήνα.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14283
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2005-0065.pdf1.77 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.