Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14309
Τίτλος: Μελέτη Του Παραγόμενου Ρεύματος Από Γεννήτριες Ηλεκτροστατικών Εκφορτίσεων
Συγγραφείς: Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
Σταθόπουλος Ιωάννης
Λέξεις κλειδιά: πρότυπο iec 61000-4-2
ηλεκτροστατική εκφόρτιση
ομοαξονικός προσαρμοστής μέτρησης
ανηχωϊκός θάλαμος
ρεύμα εκφόρτισης
αβεβαιότητα μετρήσεων
παράγωγος ρεύματος εκφόρτισης
επαναληψημότητα γεννητριών
προσομοίωση
πρόγραμμα spice
Ημερομηνία έκδοσης: 5-Ιου-2005
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του παραγόμενου ρεύματος από γεννήτριες ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων. Το υπάρχον Πρότυπο για την δοκιμή της ηλεκτροστατικής εκφόρτισης ορίζει τα όρια για τις τέσσερις παραμέτρους της κυματομορφής του ρεύματος εκφόρτισης για συγκεκριμένη πειραματική διάταξη. Στην εργασία αυτή εξετάστηκαν μέσα από σειρές μετρήσεων για τις γεννήτριες NSG-433 και NSG-438 της Schaffner, οι τιμές των παραμέτρων αυτών, όταν ο ομοαξονικός προσαρμοστής μέτρησης ήταν τοποθετημένος σε διάφορα υλικά στήριξης. Επίσης έγινε στατιστική ανάλυση των μετρήσεων αυτών και βρέθηκε ότι η επαναληψιμότητα της γεννήτριας NSG-438 είναι αρκετά καλή. Μελετήθηκε η αβεβαιότητα που παρουσιάζει η μετρητική διάταξη ανάλογα με το που είναι τοποθετημένος ο ομοαξονικός προσαρμοστής μέτρησης. Ακολούθως, μελετήθηκε η παράγωγος του εκφορτιζόμενου ρεύματος, παράμετρος η οποία θα συμπεριληφθεί στην επόμενη έκδοση του Προτύπου. Αποδείχθηκε ότι οι γεννήτριες νεότερης κατασκευής παρουσιάζουν μικρότερες μέγιστες τιμές της παραγώγου του ρεύματος και άρα έχουν ηπιότερη συμπεριφορά απέναντι στα δοκίμια. Τέλος, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση, με τη βοήθεια του προγράμματος Spice, για κύκλωμα το οποίο αποτελεί ηλεκτρικό ανάλογο του ανθρωπίνου σώματος. Διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος ανόδου και το μέγιστο ρεύμα καθορίζονται από τα ανώτερα μέρη του ανθρωπίνου σώματος (κεφάλι, στήθος, χέρια, κοιλιακή χώρα), ενώ οι παράμετροι που αφορούν την ουρά του ρεύματος ( ) καθορίζονται από τα κάτω άκρα.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14309
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2005-0091.pdf4.81 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.