Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14395
Title: Ανάπτυξη Συστοιχίας Υπολογιστών Τύπου Grid Με Χρήση Του Ενδιάμεσου Λογισμικού Lcg-2_4_0 Στο Εργαστήριο Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
Authors: Ασικη Αθανασια
Γαζής Ευάγγελος
Keywords: υποδομή πλέγματος
grid
lcg
εργασία
εγκατάσταση
παραμετροποίηση
computing element
storage element
worker node
Issue Date: 3-Oct-2005
Abstract: Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την εφαρμογή τεχνολογιών πλέγματος (Grids). Οι τεχνολογίες πλέγματος επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση κατανεμημένων υπολογιστικών πόρων που είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους με δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Ο τελικός στόχος είναι η δημιουργία ενός εικονικού, πολύ ισχυρού υπολογιστή.Αρχικά μελετήθηκε η αρχιτεκτονική του ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) των Grid συστημάτων, όπως αυτή υπαγορεύεται από το LHC Computing Grid Project. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η προετοιμασία της κοινής υποδομής των βιβλιοθηκών, των εργαλείων και των frameworks που απαιτούνται για να υποστηρίξουν τα προγράμματα εφαρμογών φυσικής και η ανάπτυξη υπηρεσιών για την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων, έτσι ώστε η παγκόσμια κοινότητα της φυσικής που συμμετέχει στις ομάδες εργασίας του LHC να εφοδιαστεί με μαζικές και ενοποιημένες υπολογιστικές εγκαταστάσεις.Το σημαντικότερο μέρος της διπλωματικής αυτής εργασίας επικεντρώνεται στην εγκατάσταση του ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) LCG-2_4_0 σε μια συστοιχία υπολογιστών έτσι ώστε να αποτελέσει μέρος του LHC Computing Grid και να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των εικονικών οργανισμών που υποστηρίζονται από το LHC Computing Grid. Γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο που εγκαταστάθηκε και έγινε παραμετροποίηση του LCG-2_4_0.Το σύστημα Grid που εγκαταστάθηκε χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για την εκτέλεση εφαρμογών στο LHC Computing Grid και τη μελέτη των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν οι τεχνολογίες πλέγματος.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14395
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2005-0178.doc947 kBMicrosoft WordView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.