Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14453
Title: Πλαίσιο Για Τη Συστημική Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Δεδομένων Και Επικοινωνίας
Authors: Γεώργιος Δ. Τσουκαλάς
Κοζύρης Νεκτάριος
Keywords: συστήματα
βελτιστοποίηση συστημάτων
κατανεμημένα συστήματα
Issue Date: 1-Nov-2005
Abstract: Η παρούσα εργασία είναι ένα πρώιμο αποτέλεσματης αναζήτησης για ένα θεωρητικό και πρακτικόπλαίσιο για τη μεθόδευση της βελτιστοποίησης της υλοποίησηςσύνθετων υπολογιστικών συστημάτων που βασίζονται στηδιασύνδεση επιμέρους δομικών συστατικών,με τελικό στόχο την θεώρηση των συστημάτωνσε ένα γενικό, κατανεμημένο περιβάλλον μεγάλης κλίμακας.Πρώτος στόχος της εργασίας είναι η παρουσίασηενός μοντέλου για γενική θεώρηση της έννοιαςκαι λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων,το οποίο εξήχθη με βάση διαδεδομένα θεωρητικάαλλά και εμπειρικά παραδείγματα βελτιστοποίησης.Στη συνέχεια, με τους όρους του μοντέλουπεριγράφονται σημαντικά ελαττώματαπου παρουσιάζονται στη σύνθεση των συστημάτωνκαι υπονομεύουν τη βέλτιστη επίδοσή τους.Τα ελαττώματα εντοπίζονται στη μη βέλτιστη χρήσητων δυνατοτήτων των δομικών συστατικών καιτη μη βέλτιστη ή απούσα προσαρμογήστις δυναμικές συνθήκες λειτουργίας.Το αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης είναι αύξησητης επίδοσης είτε μέσω αύξησης της ταχύτητας επεξεργασίαςείτε μέσω περιορισμού του πλεονάζοντος όγκου δεδομένωνκαι της επεξεργασίας του.Παρουσιάζεται ένα υποσύστημα ιεραρχικής διαχείρισης αναφορώνκαι τιμών δεδομένων, με την επονομασία Χωροκράτορας,το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να αποτελέσειενδεικτικό εργαλείο για την εφαρμογή της μεθοδολογίαςπου προκύπτει με τη θεώρηση του μοντέλου.Η παρουσίαση συμπληρώνεται με μια ενδεικτική μελέτη περίπτωσηςβελτιστοποίησης με τη συνδυασμένη χρήση του μοντέλουως οδηγό και το υποσύστημα του Χωροκράτορα ως εργαλείο.Στη συνέχεια, συζητούνται κατευθύνσεις γενίκευσηςτων ιδεών που αναπτύχθηκαν με κατάληξη τηνσκιαγράφηση της επέκτασης του πλαισίου γιανα περιλάβει βασικά ζητήματα του σχεδιασμούκαι βελτιστοποίησης συστημάτων σεκατανεμημένα περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14453
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2005-0242.pdf825.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.