Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14469
Title: Μοντέλα Μονίμου Καταστάσεως Για Σύνθετα Δυναμικά Και Διανεμημένα Φορτία
Authors: Θεόδωρος Πανής
Βουρνάς Κωνσταντίνος
Keywords: παράσταση φορτίων
χαρακτηριστικές φορτίου μόνιμης κατάστασης
μακροπρόθεσμη ευστάθεια τάσης
κινητήρας επαγωγής
παλινδρόμηση
δυναμική προσομοίωση.
Issue Date: 18-Nov-2005
Abstract: Καθώς τα περιθώρια ασφάλειας των Σ.Η.Ε. στενεύουν όλο και περισσότερο, οι μελέτες ευστάθειας τάσης χρειάζονται βελτιωμένες παραστάσεις φορτίων για τη χρήση τους στα αντίστοιχα προγράμματα. Κινούμενη σε αυτήν την κατεύθυνση, η εργασία αυτή αφορά τη διερεύνηση μεθόδων-προσεγγίσεων για την κατάστρωση σύνθετων και συγκεντρωτικών φορτίων και την εξαγωγή των χαρακτηριστικών τους μόνιμης κατάστασης. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της εργασίας είναι η χρήση μη γραμμικής παλινδρόμησης ώστε τα μοντέλα να έχουν συγκεκριμένη μορφή, αξιοποιήσιμη από υπάρχοντα προγράμματα ευστάθειας. Η όλη προσέγγιση στο πρόβλημα της παράστασης φορτίων έχει επικεντρωθεί στο βραχυπρόθεσμο σημείο ισορροπίας της δυναμικής των φορτίων έτσι ώστε να είναι χρήσιμη σε μελέτες προβλημάτων μακροπρόθεσμης ευστάθειας τάσης.Ειδικότερα, ένα μοντέλο σύνθετου φορτίου, που αποτελείται από ένα εκθετικό φορτίο και ένα κινητήρα επαγωγής, δημιουργήθηκε με δύο τρόπους: ως αλγεβρική προσέγγιση μόνιμης κατάστασης και ως δυναμική αναπαράσταση. Αντιμετωπίστηκαν διάφορα πρακτικά ζητήματα σχετικά με τη συγκεκριμένη προσέγγιση παράστασης φορτίου και την χρήση παλινδρόμησης. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν συγκεντρωτικά μοντέλα φορτίων για συγκεκριμένα πραγματικά συστήματα τα οποία περιλαμβάνουν την επίδραση του δικτύου υπομεταφοράς. Εξήχθησαν οι χαρακτηριστικές αυτών των φορτίων με δυναμικές προσομοιώσεις όπου το δυναμικό μοντέλο σύνθετου φορτίου χρησιμοποιήθηκε σε ως δομική μονάδα η οποία αντικαθιστά τα φορτία κάτω από Μ/Σ διανομής. Πραγματοποιήθηκαν μελέτες ευαισθησίας ώστε να διερευνηθούν οι μεταβολές των χαρακτηριστικών αυτών ως προς τις μεταβολές διαφόρων παραμέτρων των συστημάτων. Τέλος, έγινε προσομοίωση σε πλήρη χρονική κλίμακα πάνω στο σύστημα δοκιμής Nordic32 ώστε να εξεταστεί η συμπεριφορά του προσεγγιστικού μοντέλου του σύνθετου φορτίου για τη μελέτη προβλημάτων μακροπρόθεσμης ευστάθειας τάσης.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14469
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2005-0259.doc1.76 MBMicrosoft WordView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.