Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14489
Τίτλος: Δυναμική Δημιουργία Και Διαχείριση Φορέων Πληροφορίας Βάσει Μοντελοποιημένων Επιχειρηματικών Κανόνων Με Χρήση Τεχνολογιών Java, Xml Και Xml Schema.
Συγγραφείς: Βικτώρια - Ευτυχία Αλέξη
Στασινόπουλος Γεώργιος
Λέξεις κλειδιά: xml
xml schema
business logic
validation
java
swing
jaxp
parsing
jtree
document
3-tier architecture
Ημερομηνία έκδοσης: 9-Ιαν-2006
Περίληψη: Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η δυναμική δημιουργία και διαχείριση φορέων πληροφορίας (xml documents) που εμφανίζονται υπό τη μορφή xml δέντρων, η δομή των οποίων ( όνομα κόμβων, συχνότητα μέγιστης και ελάχιστης εμφάνισης, σειρά, ιεραρχία, ιδιότητες, τιμές) καθορίζεται πλήρως και τελικά επικυρώνεται από τους κανόνες και τις αυστηρές προδιαγραφές που ορίζουν τα xml schemas. Τα xml αρχεία που δημιουργούνται μπορούν να αποθηκευτούν και ανά πάσα στιγμή να τεθούν σε περαιτέρω επεξεργασία. Η χαρτογράφηση αυτών των κανόνων, που ανάλογα με το περιεχόμενο τους μπορούν να εκφράσουν την επιχειρηματική λογική ενός συστήματος, καθοδηγεί πλήρως το χρήστη μέσω του ανάλογου γραφικού περιβάλλοντος, ώστε είτε να συμπληρώσει από την αρχή αυτές τις δομές πληροφορίας είτε να τροποποιήσει τις ήδη υπάρχουσες, δημιουργώντας σε κάθε περίπτωση πολλαπλά προφίλ χρήσης, σύμφωνα με τις αρχές της αρχιτεκτονικής τριών στρωμάτων. (Επίπεδο παρουσίασης, επίπεδο λογικών κανόνων (schema), επίπεδο δεδομένων (xml δέντρα πληροφορίας )). Κάθε ένα από τα τρία αυτά επίπεδα, καθώς αλλάζουν οι απαιτήσεις ή η τεχνολογία, μπορεί να αναβαθμιστεί ή να αντικατασταθεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, χωρίς να απαιτηθεί ριζική αναδιάρθρωση όλου του συστήματος.Πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να αποδώσει πληροφορία αποθηκευμένη σε συστήματα προσβάσιμα στο διαδίκτυο με μια δομημένη και ελεγχόμενη πορεία χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες διαδικτυακές τεχνολογίες της Java, της Xml και του Xml Schema.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14489
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2006-0005.doc4.04 MBMicrosoft WordΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.