Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14498
Τίτλος: Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Συγγραφείς: Λουκία Ι. Τζιοβάνη
Βενιέρης Ιάκωβος
Λέξεις κλειδιά: ασφάλεια
ηλεκτρονικό εμπόριο
κανονιστικό πλαίσιο
πρωτόκολλο ssl
web εξυπηρετητές
ηλεκτρονικές πληρωμές
υποδομή δημοσίου κλειδιού
ψηφιακή υπογραφή
έξυπνες κάρτες
iso 17799
κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο
Ημερομηνία έκδοσης: 10-Μαρ-2006
Περίληψη: Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των σημαντικότερων θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αρχικά παρουσιάζεται το Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει Οδηγίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το ηλεκτρονικό εμπόριο και κάθε κράτος μέλος οφείλει να τις ενσωματώσει στο εθνικό του δίκαιο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σημαντικότερες τεχνολογίες ασφάλειας που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αναλύονται οι δυνατότητες και οι περιορισμοί δύο σημαντικών τεχνολογιών για την ασφάλεια περιμέτρου, των firewalls και των Συστημάτων Ανίχνευσης Εισβολών (Intrusion Detection System, IDS). Περιγράφεται το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) και οι web εξυπηρετητές οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια στις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιπλέον περιγράφονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι υποδομές δημοσίου κλειδιού στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τέλος περιγράφεται το κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο του οποίου οι υπηρεσίες απαιτούν μεγαλύτερη προστασία ασφάλειας από ότι οι υπηρεσίες του απλού ηλεκτρονικού εμπορίου.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14498
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2006-0014.doc2.77 MBMicrosoft WordΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.