Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14607
Τίτλος: Μελέτη Και Προσομοίωση Ασύρματων Τοπικών Δικτύων Υπολογιστικών Συστημάτων (wlan): Εφαρμογές Σε Δίκτυα Ιεεε 802.11
Συγγραφείς: Μαρία Κουιμτζή
Κωνσταντίνου Φίλιππος
Λέξεις κλειδιά: wlan
opnet
προσαρμογή ζεύξης
προσομοίωση
Ημερομηνία έκδοσης: 19-Ιου-2006
Περίληψη: Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και προσομοίωση ασύρματων τοπικών δικτύων υπολογιστικών συστημάτων χρησιμοποιώντας ως εργαλείο προσομοίωσης την πλατφόρμα OPNET Modeler. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μία εισαγωγή στο πεδίο των ασύρματων επικοινωνιών και μια ενδεικτική αναφορά στα διάφορα είδη ασύρματων δικτύων που χρησιμοποιούνται σήμερα ώστε να ξεκινήσει η ανάπτυξη του κύριου όγκου της εργασίας.Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται εκτενής αναφορά στα ασύρματα τοπικά δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων (WLAN) που αποτελούν αντικείμενο αυτής της εργασίας καθώς και στους κανόνες που ορίζονται από το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 για την αρχιτεκτονική των δικτύων αυτών και τη λειτουργία των κατώτερων στρωμάτων της δομής αυτών των δικτύων (στρώμα πρόσβασης στο μέσο MAC και φυσικό στρώμα PHY).Στο Κεφάλαιο 3 αναλύεται η επιλογή της πλατφόρμας προσομοίωσης ΟΡΝΕΤ για την ανάπτυξη και μελέτη των διαφόρων δικτύων από μία σειρά με διαθέσιμα περιβάλλοντα εργασίας και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του προγράμματος αυτού που διέπουν και τη συμπεριφορά του.Στη συνέχεια με χρήση του περιβάλλοντος ΟΡΝΕΤ στο Κεφάλαιο 4 αναπτύσσονται σενάρια και παραλλαγές αυτών ορισμένων ενδιαφέροντων φαινομένων που εμφανίζονται σε ασύρματα τοπικά δίκτυα και μελετάται η συμπεριφορά τους και ορισμένοι τρόποι αντιμετώπισης ανεπιθύμητων φαινομένων.Το Κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει την παρουσίαση αλγορίθμων προσαρμογής ζεύξης σε δίκτυα WLAN. Αρχικά επεξηγείται η λογική των αλγορίθμων αυτών και παρατίθενται ορισμένοι προτεινόμενοι αλγόριθμοι προσαρμογής ζεύξης, ενώ στη συνέχεια αναπτύσσεται η υλοποίηση ενός ανάλογου αλγορίθμου στο περιβάλλον ΟΡΝΕΤ και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης.Τέλος η διπλωματική ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 6 όπου συνοψίζονται κάποια συμπεράσματα πάνω στη μελέτη των δικτύων WLAN που έχει προηγηθεί και γίνονται ορισμένες προτάσεις για επέκταση του θέματος και μελλοντική έρευνα.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14607
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2006-0125.doc5.11 MBMicrosoft WordΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.