Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14623
Τίτλος: Μέτρηση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου Με Τη Μέθοδο Var & Εφαρμογές
Συγγραφείς: Θεόδωρος Β. Κακούρης
Ψαρράς Ιωάννης
Λέξεις κλειδιά: value at risk
stress test
back test
παραμετρική μέθοδος
μέθοδος ιστορικής προσομοίωσης
προσομοίωση monte carlo
Ημερομηνία έκδοσης: 24-Ιου-2006
Περίληψη: Η πολύπλοκη μορφή που απέκτησαν οι χρηματοοικονομικές αγορές κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύ υψηλών κεφαλαίων από πολυεθνικές εταιρείες και τράπεζες. Η ανάγκη για συστηματική μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου οδήγησε στην επινόηση του μεγέθους της VaR. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μέτρηση της VaR σε ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα εφαρμογών.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μαθηματική θεμελίωση και την παρουσίαση των μεθόδων υπολογισμού της VaR. Οι αξίες, οι αποδόσεις και οι ζημίες των επενδύσεων αντιμετωπίζονται από τη σκοπιά των στοχαστικών ανελίξεων και όλοι οι αναλυτικοί τύποι υπολογισμού των διαφόρων μεγεθών προκύπτουν μέσα από διαδικασίες πιθανοθεωρητικής επεξεργασίας.Οι εφαρμογές έχουν κλιμακούμενη πολυπλοκότητα όσον αφορά στη σύνθεση και το μέγεθος των χαρτοφυλακίων. Η δυσκολία των εφαρμογών ξεκινά από χαμηλό βαθμό και πλησιάζει αρκετά το επίπεδο των πραγματικών χαρτοφυλακίων. Εφαρμόζονται όλες οι μέθοδοι υπολογισμού της VaR που παρουσιάζονται στη θεωρία και επιπλέον γίνονται εφαρμογές που αναδεικνύουν τις σχέσεις μεταξύ της VaR και των μεγεθών που παράγονται από τη VaR, όπως η ΔVaR, η CVaR, η IVaR και η δεσμευμένη VaR.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14623
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2006-0141.doc4.69 MBMicrosoft WordΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.