Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14669
Τίτλος: Επαλήθευση Γεννητριών Ηλεκτροστατικών Εκφορτίσεων - Μέθοδος Σχεδίασης Κυκλώματος Γεννήτριας Ηλεκτροστατικών Εκφορτίσεων
Συγγραφείς: Παύλος Κατσιβέλης
Σταθόπουλος Ιωάννης
Λέξεις κλειδιά: πρότυπο iec 61000-4-2
ηλεκτροστατική εκφόρτιση
ομοαξονικός προσαρμοστής μέτρησης
ρεύμα ηλεκτροστατικής εκφόρτισης
κατακόρυφη γειωμένη μεταλλική πλάκα
επαλήθευση γεννητριών ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων
εξίσωση ρεύματος heidler
επαναληψημότητα γεννητριών
προσομοίωση
πρόγραμμα spice
μέθοδος prony
Ημερομηνία έκδοσης: 28-Σεπ-2006
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του παραγόμενου ρεύματος από γεννήτριες ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων. Το υπάρχον Πρότυπο για την δοκιμή της ηλεκτροστατικής εκφόρτισης ορίζει τα όρια για τις τέσσερις παραμέτρους της κυματομορφής του ρεύματος εκφόρτισης για συγκεκριμένη πειραματική διάταξη. Στην επερχόμενη αναθεώρηση του Προτύπου ενδέχεται να υπάρξει πέρα των τεσσάρων παραμέτρων προσθήκη μιας ακόμα παραμέτρου σχετικά με το αν η κυματομορφή θα βρίσκεται εντός του ±35%i(t) όπου το i(t) δίνεται από την εξίσωση του Heidler.Στην εργασία αυτή έγινε επαλήθευση δύο γεννητριών, που υπάρχουν στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Π.. Εξετάστηκαν μέσα από σειρές μετρήσεων για τις γεννήτριες NSG-433 και NSG-438 της Schaffner, οι τιμές των παραμέτρων που ορίζει το Πρότυπο, όταν ο ομοαξονικός προσαρμοστής μέτρησης είναι τοποθετημένος σε κατακόρυφη γειωμένη μεταλλική πλάκα και όχι σε οριζόντια όπως ορίζει το υπάρχον Πρότυπο. Τέλος, παρουσιάζεται μέθοδος η οποία βασισμένη στη μέθοδο Prony από τη σύνθεση δικτύων, χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση της συνάρτησης μεταφοράς κυκλώματος και την κατασκευή του τελευταίου, το οποίο παράγει την επιθυμητή έξοδο, που είναι η βέλτιστη εξίσωση και αντιστοιχεί στην εξίσωση του Heidler. Αφού βρέθηκε η συνάρτηση μεταφοράς, υλοποιήθηκε κύκλωμα στο Pspice, προσομοίωση του οποίου έδειξε ότι προσεγγίζει ικανοποιητικά την κυματομορφή του ρεύματος για την εξίσωση του Heidler.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14669
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2006-0189.pdf4.37 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.