Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14864
Τίτλος: Κατάτμησης Φωνής Με Αυτόματες Μεθόδους
Συγγραφείς: Ιωάννης Ατσόνιος
Καραγιάννης Γεώργιος
Λέξεις κλειδιά: κατάτμηση φωνής
αναγνώριση φωνής
εκθέτες lyapunov
kolmogorov
Ημερομηνία έκδοσης: 3-Σεπ-2007
Περίληψη: Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι η μελέτη του προβλήματος τηςκατάτμησης της φωνής με αυτόματες μεθόδους.Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε μεθόδους που έχουν προταθεί διεθνώς και έχουνμελετηθεί σε βάθος. Μάλιστα αναλύεται διεξοδικά το θεωρητικό υπόβαθρο καιδίδεται έμφαση στον μαθηματικό φορμαλισμό των ιδεών, συνακόλουθα δίδεται ηδιαισθητική όψη που αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα για την ανάπτυξη αυτώντων μεθόδων. Εν παραλλήλω η μελέτη γίνεται με τρόπο που προσπαθεί νασυγκεράσει τον τρόπο της ανάπτυξης των ιδεών σε σχέση με το χρόνο, αλλά και τοπώς αυτές εμπλουτίστηκαν ,διευρύνθηκαν και ωρίμασαν από διαφόρους επιστήμονεςκαι ερευνητικές ομάδες ανά τον κόσμο. Σε επίπεδο υλοποίησης αναφέρονται ταπειράματα που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν με τιςμεθοδολογίες καθώς και αναδεικνύονται όψεις του προβλήματος και πως αυτέςμπορούν να αντιμετωπιστούν.Το πρόβλημα ειναι εγγενώς πολυδιάστατο και επαφίεται στην τομή πολλών πεδιώντης πληροφορικής,της επεξεργασίας σημάτων ,των βάσεων δεδομένων,των μη-γραμμικών και δυναμικών συστημάτων και της μηχανικής μάθησης.Τέλος ολοκληρώνουμε την διπλωματική παρατίθοντας μία πλειάδα ανοικτώνπροβλημάτών,αλλά και θέματα προς διερεύνηση και μελέτη που αποτελούν αιχμήτης υπάρχουσας βιβλιογραφίας και έρευνας εν έτει 2006.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14864
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2007-0105.pdf3.38 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.