Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14904
Τίτλος: Μελέτη Και Προσομοίωση Τεχνικών Κωδικοποίησης Καναλιού Για Συστήματα Ασυρμάτων Επικοινωνιών Νέας Γενιάς
Συγγραφείς: Γεώργιος-ελευθέριος Λαμπρινάκος
Κωνσταντίνου Φίλιππος
Λέξεις κλειδιά: ldpc
κώδικας καναλιού
κινητές επικοινωνίες
δορυφορικές επικοινωνίες
ber
προσομοίωση
matlab
Ημερομηνία έκδοσης: 14-Οκτ-2007
Περίληψη: Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των LDPC (Low-Density parity-check) κωδίκων και η ανάπτυξη προσομοιωτή για την εκτίμηση της επίδοσης τους. Έτσι, γίνεται αρχικά μια γενική παρουσίαση των τεχνικών κωδικοποίησης καναλιού καθώς και της μεθοδολογίας της προσομοίωσης. Στη συνέχεια, αναλύουμε τη διαδικασία μοντελοποίησης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος που θα προσομοιωθεί κάνοντας εκτενή ανάλυση στο κομμάτι της LDPC κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές διαμόρφωσης και στον τύπο του τηλεπικοινωνιακού διαύλου. Ο κύριος στόχος της εργασίας επιτυγχάνεται στο κεφάλαιο 5, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης μας. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τους LDPC κώδικες ενώ μελετάται σε βάθος η επίδοση τους συναρτήσει των διάφορων τεχνικών διαμόρφωσης και των διάφορων τύπων διαύλου. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις εφαρμογές των LDPC κωδίκων σε ασύρματα συστήματα επικοινωνιών νέας γενιάς και καταδεικνύεται γενικότερα η σημασία τους στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες. Τέλος, γίνεται σύνοψη της συμβολής αυτής της εργασίας και προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική επέκταση της. Είναι άλλωστε κοινά αποδεκτό ότι οι LDPC κώδικες αφορούν και το παρόν αλλά και το μέλλον των τηλεπικοινωνιών.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14904
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2007-0146.pdf2.08 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.