Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14919
Τίτλος: Μελέτη Πρωτοκόλλων Ανακάλυψης Και Παράδοσης Υπηρεσίας Σε Manets
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Χ. Τραγανός
Βενιέρης Ιάκωβος
Λέξεις κλειδιά: κινητά ad hoc δίκτυα
ετερογενή
ανακάλυψη υπηρεσίας
πάροχοι υπηρεσιών
χρήστες υπηρεσιών
ενδιάμεσοι διαμεσολαβητές
πρωτόκολλο slp
κεντρική λειτουργία πρωτοκόλλου
κατανεμημένη λειτουργία
ενεργειακοί περιορισμοί
επέκταση πρωτοκόλλου
Ημερομηνία έκδοσης: 25-Οκτ-2007
Περίληψη: Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη των πρωτοκόλλων ανακάλυψης και παράδοσης υπηρεσίας σε κινητά ad hoc δίκτυα.Τα ad hoc δίκτυα είναι ασύρματα, ετερογενή, αυτο-οργανωμένα δίκτυα που δε στηρίζονται σε υπάρχουσα δικτυακή υποδομή. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η κινητικότητα των κόμβων που προκαλεί αλλαγές στη τοπολογία του δικτύου καθώς και οι ενεργειακοί περιορισμοί των κόμβων. Έχουν επαγγελματικές και εμπορικές εφαρμογές (π.χ. enterprise networks), εφαρμογές σε καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων καθώς και στρατιωτικές εφαρμογές.Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες σε αυτά τα δίκτυα είναι η ανακάλυψη υπηρεσιών (service discovery). Οι κόμβοι μπορεί να είναι πάροχοι υπηρεσιών είτε πελάτες (ή ενδιάμεσοι αποθηκευτικοί κόμβοι σε κάποιες εφαρμογές). Οι χρήστες - πελάτες, αναζητούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο δίκτυο και έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρωτόκολλα γι’ αυτό το σκοπό. Ένα από αυτά είναι το Service Location Protocol (SLP) που θα μας απασχολήσει κυρίως σε αυτή τη διπλωματική.Το SLP αναπτύχθηκε για σταθερά IP δίκτυα υπολογιστών, ωστόσο, οι περιορισμοί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κινητών ad hoc δικτύων επιβάλουν την τροποποίησή του για λειτουργία σε αυτά. Αναλύοντας το κλασσικό SLP και παρουσιάζοντας εν συνεχεία αποτελέσματα προσομοιώσεων από τις κύριες, δύο αρχιτεκτονικές του (κεντρική και κατανεμημένη), καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως είναι αποδοτικότερη η λειτουργία χωρίς την παρουσία ενδιάμεσων κόμβων.Τέλος, προτείνουμε έναν αλγόριθμο που δίνει τη δυνατότητα στο SLP να λαμβάνει υπόψη του τους ενεργειακούς περιορισμούς που προκύπτουν. Η γνώση της εναπομένουσας διάρκεια ζωής της μπαταρίας κάποιων κόμβων ή της ενέργειας ενός μονοπατιού, οδηγεί σε καλύτερες επιλογές κατά την ανακάλυψη υπηρεσιών στο δίκτυο.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14919
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2007-0161.pdf1.03 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.