Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14978
Title: Εκαταιος Ιι: Λογισμιικό Σύστημα Για Την Αναπαράσταση Και Εξέλιξη Βάσεων Δεδομένων.
Authors: Φωτεινή Αναγνώστου
Βασιλείου Ιωάννης
Keywords: εξέλιξη σχήματος βάσεων δεδομένων
αναπαράσταση σε γράφο
Issue Date: 11-Dec-2007
Abstract: Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός λογισμικού συστήματος,του ΕΚΑΤΑΙΟΥ II, που θα επιτρέπει την διεξαγωγή υποθετικών σεναρίων όσον αφοράστην εξέλιξη του σχήματος μιας βάσης δεδομένων.Το σύστημα αναπαριστά τμήματα του σχήματος μιας βάσης δεδομένων, καθώς καιτα ερωτήματα και τις όψεις που είναι ορισμένα πάνω σ' αυτή με τη μορφή κατευθυνόμενουγράφου, πάνω στους κόμβους του οποίου μπορούν να οριστούν πιθανά γεγονότα, όπως, γιαπαράδειγμα, «Διαγραφή γνωρίσματος» και πολιτικές χειρισμού αυτών των γεγονότων, όπως«Στην περίπτωση διαγραφής γνωρίσματος τότε εμπόδισε την αλλαγή».Για κάθε γεγονός που θα συμβεί σε κάθε κόμβο μπορεί να οριστεί εξαρχής ποιαπολιτική θα ακολουθηθεί. Όταν χρειαστεί να γίνει μια αλλαγή στη βάση, όπως διαγραφήενός γνωρίσματος, ορίζεται ένα νέο γεγονός «διαγραφή γνωρίσματος» στον αντίστοιχοκόμβο. Στη συνέχεια τονίζεται ο γράφος του σχήματος της βάσης δεδομένων και τωνερωτημάτων, με τρόπο που δείχνει πως επηρεάζεται κάθε στοιχείο του, λόγω της εισαγωγήςτου νέου γεγονότος, των υπαρχόντων πολιτικών και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τωνστοιχείων του γράφου.Ένα επιπλέον πλεονέκτημα που προσφέρει το σύστημα είναι η οπτικοποίηση τουγράφου και ο γραφικός χειρισμός του. Έτσι, γίνεται περισσότερο εμφανής η επίδραση πουεπιφέρει μια αλλαγή στο σχήμα της βάσης δεδομένων στο σύστημα και ευκολότερη ηαπόφαση για την αποδοχή της ή μη.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14978
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2007-0223.pdf9.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.