Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15007
Τίτλος: Χαρακτηρισμός Ραδιοδιαύλου Στο Εσωτερικό Χώρο Αεροσκαφών
Συγγραφείς: Αλέξανδρος Καούρης
Ματθαίος Ζάρας
Μαρία Ρεβύθη
Κωνσταντίνου Φίλιππος
Λέξεις κλειδιά: ραδιοδίαυλος
αεροσκάφος
μετρήσεις στενής ζώνης
απώλειες διάδοσης
διαλείψεις
ολίσθηση doppler
rayleigh
rician.
Ημερομηνία έκδοσης: 6-Ιαν-2008
Περίληψη: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο χαρακτηρισμός του ασύρματου διαύλου για τον εσωτερικό χώρο αεροσκάφους διεξάγοντας μετρήσεις στενής ζώνης σε τρεις διαφορετικές συχνότητες, 1.8, 2.1 και 2.4 GHz. Από τις μετρήσεις αυτές γίνεται η εξαγωγή των απαιτούμενων παραμέτρων για τον χαρακτηρισμό του διαύλου.Ο χαρακτηρισμός του διαύλου σε μεγάλη κλίμακα πραγματοποιήθηκε με τον υπολογισμό των απωλειών διάδοσης συναρτήσει της απόστασης και την εξαγωγή εμπειρικού μοντέλου που εκφράζει αυτές τις απώλειες με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες μετρήσεις που προσομοιώνουν πραγματικά σενάρια τα οποία λαμβάνουν χώρα σε τέτοια περιβάλλοντα. Αυτές περιλαμβάνουν μετρήσεις με σταθερά τερματικά, μετρήσεις με κινούμενο δέκτη σε περιβάλλον χωρίς κινούμενους σκεδαστές και μετρήσεις με κινούμενους σκεδαστές για την μελέτη της χρονικής μεταβολής που υφίσταται ο δίαυλος υπό αυτές τις συνθήκες.Επίσης έγιναν μετρήσεις με το πομπό να βρίσκεται στο εξωτερικό χώρο του αεροσκάφους για να υπολογιστούν οι απώλειες που εισάγει η άτρακτος του αεροσκάφους στην διάδοση των κυμάτων που την διαπερνούν.Οι μετρήσεις αυτές διεξήχθησαν σε δυο αεροσκάφη, Boeing 737-400 και Airbus A340-300, παρέχοντας την δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15007
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2008-0013.pdf3.55 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.