Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15042
Title: Υλοποίηση Ιατρικών Πορισμάτων Και Αναφορών Χειρουργείου Κατα Cda Με Τεχνολογίες Xml
Authors: Καπνίση Παναγιώτα
Κουτσούρης Διονύσιος-Δημήτριος
Keywords: hl7
cda
rim
hd
data types
r-mim
vocabulary domain
xml
its
infopath
φόρμα
κλινικό έγγραφο.
Issue Date: 7-Apr-2008
Abstract: Το CDA( Clinical Document Architecture) αποτελεί μέρος του HL7 (Health Level Seven) το οποίο είναι ένα σύνολο από ανοικτά πρότυπα που επιτρέπει σε ετερογενή ιατρικά συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το CDA καθορίζει ένα μοντέλο δομής και σημασιολογίας των ιατρικών εγγράφων με σκοπό την ανταλλαγή.Αρχικά γίνεται μια γενική εισαγωγή στο CDA , στις έννοιες, στους σκοπούς και τις σχεδιαστικές αρχές του, στα χαρακτηριστικά του ως προς την συμμόρφωση κατά την ανταλλαγή, την συμβατότητα και την επεκτασιμότητα του.Εν συνεχεία περιγράφονται τα τεχνικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από το CDA (RIM, Τύποι Δεδομένων, Λεξιλογικά Πεδία, R-MIM, HD, XML Implementation) και ο τρόπος που αυτά μπορούν να εφαρμοστούν για την υλοποίηση της CDA προδιαγραφής.Επιπρόσθετα περιγράφονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και ο τρόπος ανταλλαγής CDA εγγράφων μέσα σε μηνύματα HL7, ενώ το κεφάλαιο τέσσερα περιγράφει το R-MIM το οποίο είναι μια σχηματική αναπαράσταση της προδιαγραφής του CDA. Αναφέρεται ότι το CDA έγγραφο αποτελείται από μία επικεφαλίδα και έναν κορμό οπού στην πρώτη γίνεται η διαδικασία της αναγνώρισης και ταξινόμησης του εγγράφου και τίθεται το πλαίσιο για την ολοκλήρωση του εγγράφου, ενώ o κορμός περιέχει την κλινική αναφορά και είναι διαιρεμένος σε ενότητες που η καθεμιά τους περιέχει ένα αφηγηματικό τμήμα το οποίο αποδίδεται σε συνδυασμό με δομημένες καταχωρήσεις και εξωτερικές αναφορές. Αυτό το κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί παρέχει την βάση για τις διάφορες υλοποιήσεις.Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Ιεραρχική Περιγραφή του CDA (HD) που χρησιμεύει σαν πηγή του CDA Σχήματος και καθοριστική πηγή κανόνων συμμόρφωσης με το CDA.Στο τελευταίο κεφάλαιο περιγράφεται μια πρότυπη υλοποίηση με χρήση του εργαλείου InfoPath του Microsoft Office. Παρουσιάζουμε πως μπορούν να κατασκευαστούν φόρμες συμμορφωμένες με την δομή CDA για την δέσμευση στοιχείων και την αποθήκευση ή την μεταφορά τους. Για το σκοπό αυτό παραθέτουμε ένα παράδειγμα μιας τέτοιας εφαρμογής (demo) που κατασκευάστηκε από την Microsoft γι' αυτό το λόγο.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15042
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2008-0049.doc3.64 MBMicrosoft WordView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.