Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15050
Τίτλος: Υλοποίηση Συστήματος Μέτρησης Κορεσμού Οξυγόνου Στο Αίμα Και Καρδιακής Συχνότητας Για Απομακρυσμένη Κατ’ Οίκον Παρακολούθηση
Συγγραφείς: Ευθύμιος Ευσταθίου
Κουτσούρης Διονύσιος-Δημήτριος
Λέξεις κλειδιά: απομακρυσμένη παρακολούθηση
ηλεκτρονική υγεία
καρδιακή συχνότητα
κατ’ οίκον περίθαλψη
κορεσμός οξυγόνου στο αίμα
οξύμετρο
τηλεϊατρική
Ημερομηνία έκδοσης: 5-Μαΐ-2008
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος μέτρησης του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα και της καρδιακής συχνότητας για χρήση σε εφαρμογές απομακρυσμένης περίθαλψης, με έμφαση στην απομακρυσμένη κατ’ οίκον περίθαλψη.Συγκεκριμένα, δόθηκε βαρύτητα στη σημασία της ηλεκτρονικής υγείας και της κατ’ οίκον περίθαλψης. Η ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος απεικονίζεται με τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενες μελέτες, που αφορούν τον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, και την παράθεση των σημαντικότερων εξ αυτών. Παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία, που φανερώνουν την ραγδαία ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα τα τελευταία χρόνια. Επίσης, συγκεντρώθηκαν επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με την ανάπτυξη συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης βιοσημάτων, με έμφαση στα βιοσήματα του κορεσμού οξυγόνου, της πίεσης αίματος και της θερμοκρασίας σώματος. Διεξάχθηκε έρευνα αγοράς, όσον αφορά ιατρικές συσκευές και OEM κυκλώματα σχετικά με τα προηγούμενα βιοσήματα.Τέλος, αναπτύχθηκε ένα σύστημα μέτρησης του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα και της καρδιακής συχνότητας σε LabVIEW 8.2 με τη χρήση του οξυμέτρου Smiths Medical OxiLink OEM, το οποίο περιλαμβάνει μία εφαρμογή πελάτη και μία εφαρμογή εξυπηρετητή. Η εφαρμογή πελάτη λαμβάνει τα δεδομένα από τη συσκευή, μέσω της RS232 σειριακής θύρας επικοινωνίας, και επικοινωνεί με την εφαρμογή εξυπηρετητή, μέσω TCP δικτυακής σύνδεσης, ενώ και οι δύο απεικονίζουν τα μετρούμενα βιοσήματα. Το σύστημα αποτελεί μια απλοποιημένη υλοποίηση πολύπλοκων συστημάτων απομακρυσμένης περίθαλψης, παρέχοντας, όμως, τη δυνατότητα επέκτασης για την παρακολούθηση περισσότερων βιοσημάτων.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15050
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2008-0057.pdf4.06 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.