Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15087
Τίτλος: Server Virtualization
Συγγραφείς: Ράπτης Ν. Γιώργος
Συκάς Ευστάθιος
Λέξεις κλειδιά: τεχνολογία ιδεατοποίησης
ιδεατοποίηση εξυπηρετητών
ιδεατοποίηση σταθμών εργασίας
ιδεατοποίηση συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων
ιδεατοποίηση δικτύου
ιδεατοποίηση εφαρμογών
ιδεατό μηχάνημα
ιδεατός εξυπηρετητής
ιδεατή συσκευή
συγχώνευση εξυπηρετητών
συνολικό κόστος κτήσης
επιστροφή από επένδυση
λειτουργικά έξοδα
υψηλή διαθεσιμότητα
ανάκαμψη από καταστροφή
συνέχεια εργασιών
σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή
ανάλυση αντίκτυπου καταστροφής
αυτοματοποίηση εργασιών
ιδεατό κέντρο δεδομένων
ιδεατή υποδομή.
Ημερομηνία έκδοσης: 2-Ιου-2008
Περίληψη: Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της τεχνολογίας Server Virtualization στa πλαίσια της πληροφορικής, η ανάλυση της συνεισφοράς της στον κόσμο του ICT, η παρουσίαση των εφαρμογών της και η σύγκριση των διάφορων διαθέσιμων αρχιτεκτονικών.Συγκεκριμένα, έγινε μελέτη της αρχιτεκτονικής, των πλεονεκτημάτων και των εφαρμογών της τεχνολογίας x86 Server Virtualization, και παρουσιάστηκαν παραδείγματα χρήσης της εν λόγω τεχνολογίας σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Επιπλέον, αναλύθηκαν τα οφέλη που επιτεύχθηκαν και γενικότερα οι αλλαγές που επέφερε η νέα τεχνολογία στις επιχειρησιακές λειτουργίες των οργανισμών.Η μελέτη αυτή μπορεί να γίνει οδηγός για την εφαρμογή της τεχνολογίας x86 Server Virtualization σε IT περιβάλλοντα με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους της υποδομής πληροφορικής στη λειτουργία των επιχειρήσεων, τη βέλτιστη αξιοποίηση του υλικού εξοπλισμού, την ευελιξία στις λειτουργίες και την αποδοτικότερη εφαρμογή σχεδίων αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας των μηχανογραφικών κέντρων ύστερα από εμφάνιση καταστροφών. Επίσης, παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης του Συνολικού Κόστους Κτήσης (TCO) μετά από την χρήση τεχνολογίας Virtualization. Το τελευταίο, επιτυγχάνεται μέσω ποσοτικοποίησης της εξοικονόμησης κόστους και εργατοωρών σε διάφορες περιοχές λύσεων και κατηγορίες κόστους.Στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογών και της παρουσίασης περιπτώσεων χρήσης της εν λόγω τεχνολογίας, αναλύονται συγκεκριμένες περιπτώσεις οργανισμών όπου χρησιμοποιήθηκε το "Server Virtualization".
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15087
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2008-0094.pdf8.95 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.