Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15097
Τίτλος: Εξαγωγή Του Πεδίου Κίνησης Από Εικόνες Spin - Tagging Mri Με Χρήση Μεθόδων Οπτικής Ροής
Συγγραφείς: Μπάτσιος Χρ. Γεώργιος
Νικήτα Κωνσταντίνα
Λέξεις κλειδιά: spin - tagging mri
ανάλυση κίνησης
οπτική ροή
spamm
Ημερομηνία έκδοσης: 11-Ιου-2008
Περίληψη: Σκοπός της διπλωματικής είναι η μελέτη μεθόδων εξαγωγής του πεδίου κίνησης από εικόνες spin - tagging MRI. Στο πλαίσιο της εργασίας αναπτύσσονται υπολογιστικές τεχνικές εκτίμησης της κίνησης που βασίζονται στη μέθοδο οπτικής ροής. Οι συγκεκριμένες τεχνικές χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της κίνησης από συνθετικές αλλά και πραγματικές εικόνες spin - tagging MRI. Η ακρίβεια εκτίμησης κίνησης των τεχνικών μελετάται τόσο με σύγκριση των εκτιμώμενων τιμών με τις πραγματικές τιμές ταχύτητας όσο και χρησιμοποιώντας το θεώρημα διατήρησης της μάζας.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική εισαγωγή στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού και στη μέθοδο spin - tagging MRI. Ειδικότερα αναφέρονται κάποια πεδία εφαρμογής της MRI στην ιατρική σήμερα, ο τρόπος σχηματισμού της SPAMM (spatial modulation of magnetization) ακολουθίας και ο τρόπος απεικόνισης των tagged εικόνων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται διάφορες μέθοδοι εξαγωγής κίνησης από spin - tagging MRI. Στο τέλος περιγράφεται πως αυτή η κίνηση που προσδιορίστηκε στο δισδιάστατο χώρο μπορεί να μεταφερθεί στον τρισδιάστατο. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται αποκλειστικά με τη μέθοδο της οπτικής ροής και τις διάφορες τεχνικές που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια αναλύονται οι μέθοδοι που υλοποιήθηκαν. Στο τέταρτο περιγράφονται τα δεδομένα και έπειτα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μεθόδων και γίνεται μια σύγκριση μεταξύ τους. Τέλος στο πέμπτο εξάγονται κάποια συμπεράσματα από την όλη μελέτη που έγινε και προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα είτε συμπληρωματική στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είτε σε κάποιο άλλη μέθοδο εξαγωγής κίνησης.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15097
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2008-0104.pdf2.51 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.