Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15448
Τίτλος: To Νέο Πρότυπο 61000-4-2:2009 - Επαλήθευση Γεννητριών Ηλεκτροστατικών Εκφορτίσεων
Συγγραφείς: Βασίλειος Πάντζαλης
Σταθόπουλος Ιωάννης
Λέξεις κλειδιά: πρότυπο en 61000-4-2:2009
ηλεκτροστατική εκφόρτιση
ομοαξονικός προσαρμοστής μέτρησης
ρεύμα ηλεκτροστατικής εκφόρτισης
κατακόρυφο γειωμένο επίπεδο διακρίβωσης
επαλήθευση γεννητριών ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων
εξίσωση ρεύματος heidler
επαναληψημότητα γεννητριών
αβεβαιότητα.
Ημερομηνία έκδοσης: 22-Ιου-2009
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του παραγόμενου ρεύματος από γεννήτριες ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων. Για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της ηλεκτροστατικής εκφόρτισης και των συνεπειών του, δόθηκε έμφαση στην παρουσίαση διεθνούς βιβλιογραφίας που ασχολείται με μετρήσεις σε πραγματικά συμβάντα ηλεκτροστατικής εκφόρτισης, τόσο γεννητριών ηλεκτροστατικής εκφόρτισης, όσο και του ανθρώπινου σώματος, καθώς και με τη μοντελοποίηση του φαινομένου.Το Πρότυπο EN 61000-4-2:2009 για την δοκιμή της ηλεκτροστατικής εκφόρτισης ορίζει τα όρια για τις τέσσερις παραμέτρους της κυματομορφής του ρεύματος εκφόρτισης για συγκεκριμένη πειραματική διάταξη. Επίσης, προτρέπει η κυματομορφή του ρεύματος να είναι εντός του 65%.I(t) και 135%.I(t), για χρόνο από 2 ns έως 60 ns, όπου το I(t) δίνεται από την αναλυτικό τύπο που ορίζει το Πρότυπο, προτροπή η οποία εξετάζεται επίσης.Στην εργασία αυτή έγινε επαλήθευση τριών γεννητριών, που υπάρχουν στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Π.. Εξετάστηκαν μέσα από σειρές μετρήσεων για τις γεννήτριες NSG-433 και NSG-438 της Schaffner, και DITO της EM TEST, οι τιμές των παραμέτρων που ορίζει το Πρότυπο σε κάθετο επίπεδο διακρίβωσης. Επίσης, το Πρότυπο προσπαθώντας να επιτύχει υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας, εισάγει την έννοια της αβεβαιότητας των μετρήσεων θέτοντας κάποια όρια για αυτή. Για το λόγο αυτό υπολογίστηκαν οι αβεβαιότητες τύπου Α και Β των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν αν βρίσκονται εντός ορίων.Τέλος, παρουσιάζεται η τεχνική οδηγία επαλήθευσης των γεννητριών ηλεκτροστατικής εκφόρτισης, σκοπός της οποίας είναι να περιγράψει τη διαδικασία επαλήθευσης των γεννητριών ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων σύμφωνα με το Πρότυπο.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15448
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2009-0185.pdf8.34 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.