Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15533
Title: Στατιστικός Διαχωρισμός & Συσχέτιση Δυναμικών Τοπικού Πεδίου Από Πολλαπλά Καταγραφικά Ηλεκτρόδια Κατά Τη Διαδικασία Εν Τω Βάθει Διέγερσης Του Εγκεφάλου
Authors: Ζάννος Σολομών
Νικήτα Κωνσταντίνα
Keywords: εν τω βάθει διέγερση του εγκεφάλου
υποθαλαμικός πυρήνας
βασικά γάγγλια
στατιστικός διαχωρισμός
συσχέτιση
δυναμικά τοπικού πεδίου
Issue Date: 22-Oct-2009
Abstract: Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση του προβλήματος του στατιστικού διαχωρισμού και συσχέτισης δυναμικών τοπικού πεδίου που καταγράφηκαν από μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου ασθενών με Parkinson, τον υποθαλαμικό πυρήνα. Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε μέσω πολλαπλών καταγραφικών ηλεκτροδίων κατά τη διαδικασία της εν τω βάθει διέγερσης του εγκεφάλου των ασθενών, όσο εκείνοι βρισκόντουσαν σε ηρεμία.Αρχικά, μέσω του περιβάλλοντος της MATLAB, δημιουργήθηκαν προγράμματα που εφάρμοζαν πάνω στα καταγεγραμμένα δεδομένα μεθόδους στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η συμπεριφορά της μέσης τιμής, της τυπικής απόκλισης και της ενδιάμεσης τιμής των δεδομένων, ενώ μελετήθηκε, επίσης, και η συμπεριφορά του αθροίσματος και της διαφοράς της ενδιάμεσης τιμής των καταγεγραμμένων δεδομένων. Από τη διαδικασία αυτή έγινε αντιληπτό ότι τα σήματα των καταγραφικών ηλεκτροδίων παρουσιάζουν όμοια ποιοτικά συμπεριφορά κατά μήκος της προαναφερθείσας περιοχής του εγκεφάλου και επομένως, κρίθηκε χρήσιμη η περαιτέρω μελέτη της σχέσης των σημάτων αυτών μεταξύ τους.Έτσι, στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν προγράμματα που εφάρμοζαν πάνω στα καταγεγραμμένα δεδομένα μεθόδους ετεροσυσχέτισης, ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη γραμμικής σχέσης μεταξύ των δυναμικών τοπικού πεδίου που καταγράφηκαν. Από τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε ότι τα σήματα των καταγραφικών ηλεκτροδίων παρουσιάζουν ένα σημαντικό βαθμό συσχέτισης μεταξύ τους, ο οποίος όμως, δεν κρίνεται ικανοποιητικά μεγάλος ώστε να καθορίσει το είδος της σχέσης που τα ενώνει, ούτε να διαχωρίσει επακριβώς τα τοπικά δυναμικά πεδία σε «γειτονιές» νευρώνων.Μολαταύτα, τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για τη βελτίωση της συγκεκριμένης θεραπείας τέτοιου είδους ασθενειών, όσο και στην περαιτέρω διερεύνηση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των νευρικών σημάτων της συγκεκριμένης περιοχής του εγκεφάλου που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κινητική, τη γνωστική και τη συναισθηματική συμπεριφορά του ανθρώπου.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15533
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2009-0274.pdf4.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.