Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15577
Τίτλος: Μελέτη Διαμόρφωσης Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 2mw
Συγγραφείς: Κακαβούλης Στέφανος Δημήτριος
Παπαθανασίου Σταύρος
Λέξεις κλειδιά: αντιστροφέας
φωτοβολταϊκός σταθμός
εγκατεστημένη ισχύς
ενεργεια- κή απολαβή
απώλειες ενέργειας
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
ηλεκτρικό μονο- γραμμικό διάγραμμα
Ημερομηνία έκδοσης: 18-Νοε-2009
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της διαμόρφωσης ενός διασυνδε- δεμένου Φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 2MWp με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τοπολογίες που μελετήθηκαν είναι τόσο με αντιστροφείς των 11kW όσο και με κεντρικούς αντιστροφείς των 500kW. Βασικές παράμετροι όπως η ενεργειακή απολαβή, το συνολικό εμβαδό του σταθμού, οι απώλειες ενέργειας και η διαστασιολόγηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού έχουν μελετηθεί με την ανάπτυξή τους σε υπολογιστικά φύλλα. Στα σχέδια που συνοδεύουν την εργασία αποτυπώνονται ο απαραίτητος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά μονογραμμικά διαγράμματα καθώς και η όδευση των καλωδίων μέσα από ειδικά χαντάκια. Τέλος επιχειρείται ο αναλυτικός υπολογισμός του κόστους μιας τέτοιας εφαρμογής.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15577
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2009-0318.pdf42.69 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.