Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15589
Τίτλος: Ανάπτυξη Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Στον Κτιριακό Τομέα
Συγγραφείς: Γεωργία Παπαϊωάννου
Ψαρράς Ιωάννης
Λέξεις κλειδιά: πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενέργειας
κτιριακός τομέας
ενεργειακή κατανάλωση
εξοικονόμηση ενέργειας
Ημερομηνία έκδοσης: 23-Δεκ-2009
Περίληψη: Οι έντονα αυξητικές τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην ενεργειακή κατανάλωση κι οι αλλαγές στο διεθνές ενεργειακό τοπίο γενικότερα, προβάλλουν όλο και πιο έντονη την απαίτηση για μια ουσιαστική παρέμβαση σε όλο και περισσότερες διαδικασίες παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης ενέργειας. Η νέα προοπτική επιτάσσει τη διαμόρφωση των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας με βασικούς άξονες την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως το μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης ως διασφάλιση για την ομαλή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών. Τα Εργαλεία Πολιτικής Εξοικονόμησης Ενέργειας αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία στη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών εξοικονόμησης και προτείνουν νέες μεθόδους αντιμετώπισης των προβλημάτων της ενεργειακής ζήτησης.Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι με την ανάπτυξη ενός συστήματος υπολογισμού ενεργειακών καταναλώσεων στον κτιριακό τομέα να επιτευχθεί η διαχείριση ενέργειας και η εξοικονόμησή της, μιάς και στον ελληνικό χώρο μεγάλο μερίδιο στις απώλειες ενέργειας παρατηρείται και από τις οικιακές χρήσεις. Μέσα από την ανάλυση των ήδη υπάρχοντων συστημάτων πραγματοποιείται και η πρόταση ενός μοντέλου που να πληροί τις προϋποθέσεις και ως προς το είδος των χρηστών, που θα είναι σπουδαστές, αλλά και ως προς τη φύση των υπό εξέταση κτιρίων.Το πρώτο βήμα στην προσπάθεια αυτή είναι η παρουσίαση του γενικότερου ζητήματος της ενεργειακής κατανάλωσης κι η σύνδεση του με την κλιματική αλλαγή, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στη συνέχεια επιχειρείται μια ανασκόπηση των βασικότερων εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες του κόσμου και γίνεται μια συγκριτική παρουσίαση τους ως προς διάφορους παράγοντες. Επόμενο βήμα μετά την παρουσίαση των ήδη υπάρχοντων συστημάτων και των μεθοδολογιών που ακολουθήθηκαν για την ανάπτυξή τους είναι η αναλυτική περιγραφή του προτεινόμενου μοντέλου με το σύνολο των αριθμητικών υπολογισμών και των λογικών συγκρίσεων που απαιτούνται για την εξαγωγή του ενεργειακού δείκτη και τον χαρακτηρισμό του, ώστε να αποφανθει κανείς για την ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου που εξετάζει. Στη συνέχεια παρατίθενται παραγματικές περιπτώσεις εφαρμογής του μοντέλου και τέλος, παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα και προοπτικές που προέκυψαν από την παραπάνω μελέτη, όπως η προώθηση των εργαλείων εξοικονόμησης ενέργειας και η σχέση τους με την απελευθερωμένη αγορά ενέργειας.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15589
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2009-0330.doc5.89 MBMicrosoft WordΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.