Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15603
Title: Μετρηση Της Αντιστασης Γειωσης Σε Εγκαταστασεις Κτιριων
Authors: Καγιας Ευθυμιος
Μπούρκας Περικλής
Keywords: γειωση εγκαταστασης
αντισταση εδαφους
εμπεδηση χωματος
γειωσομετρο
σημειο αναφορας γειωσης
Issue Date: 1-Jan-2010
Abstract: Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εξετάζονται τα είδη και οι τρόποι εγκατάστασης των συστημάτων γείωσης που υιοθετούνται για τη λειτουργία, προστασία και ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το πειραματικό μέρος της διπλωματικής αφορά τη μέτρηση της αντίστασης ενός συστήματος γείωσης, την εύρεση του πεδίου αναφοράς της γείωσης καθώς και την μέτρηση της αντίστασης του εδάφους όπου τοποθετείται το σύστημα γείωσης.Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι κατηγορίες και οι υποδιαιρέσεις των γειώσεων ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μεθόδους γείωσης προστασίας, στις οποίες ανήκουν η άμεση γείωση και η ουδετέρωση.Ακολουθεί εκτενής περιγραφή και σχηματική απεικόνιση των διαφόρων μεθόδων άμεσης γείωσης προστασίας που χρησιμοποιούνται ευρύτερα, ενώ εξετάζονται και οι παράγοντες που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση για την επιλογή της μιας ή της άλλης μεθόδου. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζονται κυρίως από την αντίσταση του εδάφους όπου τοποθετείται το σύστημα γείωσης καθώς και από την σύστασή του (αμμώδες, πετρώδες, λασπώδες έδαφος κλπ). Στη συνέχεια αναφέρονται διάφορες μέθοδοι μέτρησης της αντίστασης γείωσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κατάστασης ενός συστήματος γείωσης καθώς και για την εξασφάλιση της μικρότερης δυνατής τιμής της αντίστασης. Τέλος αναφέρονται οι παράγοντες διάβρωσης των γειωτών καθώς και οι τρόποι αποφυγής ή αντιμετώπισης αυτών.Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται, αναλύονται και καταχωρούνται οι πειραματικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας.Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού έγινε μέτρηση της τιμής της αντίστασης γείωσης ενός συγκεκριμένου συστήματος έτσι ώστε να εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητά του ως προς την αγωγή του ρεύματος σφάλματος προς τη γη. Σε κάθε περίπτωση γίνεται προσπάθεια να υπάρχει σαφής ένδειξη της ύπαρξης του πεδίου αναφοράς της γείωσης στις μετρήσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ακρίβεια στο προσδιορισμό της αντίστασης.Κατόπιν, γίνεται μέτρηση της τιμής της αντίστασης του εδάφους. Η γνώση της αντίστασης είναι ιδιαίτερη σημαντική για την επιλογή του συστήματος γείωσης μιας εγκατάστασης.Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί ουσιαστικά ένα παράρτημα το οποίο περιέχει το εγχειρίδιο του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις. Το εγχειρίδιο αυτό απεικονίζει και περιγράφει αναλυτικά τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις του οργάνου, τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης καθώς και τους τρόπους συντήρησής του.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15603
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2010-0012.pdf8.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.