Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15665
Title: Επίδραση Της Τιμολόγησης Απε Στα Μικροδίκτυα
Authors: Βαλαλάκη Αικατερίνη
Χατζηαργυρίου Νικόλαος
Keywords: μικροδίκτυο
οικονομική κατανομή
διανεμημένη παραγωγή
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ηλιακή ενέργεια
φωτοβολταϊκά συστήματα
οριακή τιμή συστήματος
συνάρτηση βελτιστοποίησης
ενεργειακό κόστος
τιμολόγηση απε
ειδικό τέλος απε
Issue Date: 10-May-2010
Abstract: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η οικονομική επίδραση της αυξημένης διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε ένα Μικροδίκτυο και η σύγκριση του ενεργειακού κόστους με το αντίστοιχο για ανεξάρτητη λειτουργία γεννητριών ΑΠΕ.Συγκεκριμένα μελετήθηκε η μεταβολή του ενεργειακού κόστους και λοιπές λειτουργικές παράμετροι σε ένα μικροδίκτυο, όπως π.χ. η μείωση απωλειών, για διάφορα επίπεδα διείσδυσης, οριακές τιμές του συστήματος και τιμές πώλησης της παραγωγής ΑΠΕ. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, υλοποιημένο σε περιβάλλον Matlab, που προσομοιώνει τη λειτουργία μικροδικτύου σε ωριαίο επίπεδο. Με τροποποιήσεις στον υπάρχοντα κώδικα μελετήθηκαν διάφορες παραλλαγές λειτουργίας μικροδικτύου σε σχέση με την ένταξη μονάδων ΑΠΕ στην οικονομική κατανομή. Το δίκτυο εφαρμογής περιείχε τέσσερις τεχνολογίες διεσπαρμένης παραγωγής: φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρια, μικροτουρμπίνα και κυψέλες καυσίμου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οικονομική επίδραση της μεγάλης διείσδυσης φωτοβολταϊκής παραγωγής στο δίκτυο καθώς και στη συμπεριφορά μικροδικτύου με εγκατεστημένη κατ’ αποκλειστικότητα φωτοβολταϊκή ισχύ. Για το λόγο αυτό, το δοθέν πρόγραμμα τροποποιήθηκε και εκτελέσθηκε, σε δεύτερο επίπεδο, για δίκτυο εφαρμογής με διεσπαρμένες Φ/Β πηγές. Για τον προσδιορισμό της ωριαίας Φ/Β παραγωγής στο δεύτερο δίκτυο εφαρμογής, υλοποιήθηκε ένα λογιστικό μοντέλο σε περιβάλλον Matlab, στο οποίο εισάγονται μετεωρολογικά δεδομένα και χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Βάσει αυτών υπολογίζεται η ισχύς της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε μία κεκλιμένη συλλεκτική επιφάνεια και μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα ωριαία αποτελέσματα των προαναφερθέντων εφαρμογών παρουσιάζονται συγκεντρωτικά σε ετήσιο επίπεδο στα κεφάλαια 7 και 8, όπου τίθενται σε αντιπαραβολή τα διαφορετικά σενάρια που μελετήθηκαν και σχολιάζεται η εξέλιξη του ενεργειακού κόστους και των λοιπών μεγεθών του υπό εξέταση ΣΗΕ.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15665
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2010-0075.pdf11.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.