Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15687
Τίτλος: Χειρισμος Οικιακων Καταναλωσεων Με Τεχνολογια Gsm
Συγγραφείς: Καραβας Χρηστος Σπυριδων
Καραγιαννόπουλος Κωνσταντίνος
Λέξεις κλειδιά: pc
plc
τεχνολογία gsm
modem
κάρτα sim
scada
ηλεκτρικός εξοπλισμός pc
plc
gsm technology
modem
sim card
scada
electrical equipment
Ημερομηνία έκδοσης: 28-Ιου-2010
Περίληψη: Purpose of this thesis is the selection of the appropriate equipment (hardware) and the performance of all the required programs (software) in order to handle energy domestic consumptions from distance by using only a PC. Solving this problem became possible thanks to GSM technology.Chapter 1 refers to the widespread use of the Internet and explains how the modern technology offers the possibility of monitoring and intervention in the functioning of a complex electrical installation.Chapter 2 focuses on PLC technology and the way of their programming. The PLC is the heart of an electrical installation. Chapter 3 presents the GSM technology and describes the electronic equipment which is necessary in order to achieve a wireless communication between a personal computer and the PLC. Chapter 4 refers to the SCADA systems.Chapter 5 presents the application of this thesis, that is how it is possible for someone to handle the domestic consumption remotely, using a computer. Chapters 6 and 7 describe the electrical drawings of a domestic installation and they provide a costing of the equipment used for the automation and the remote control of it.Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού (hardware) και η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων προγραμμάτων (software) για να μπορέσουμε να χειριστούμε τις οικιακές καταναλώσεις εξ αποστάσεως με τη βοήθεια ενός PC. Η επίλυση του προβλήματος αυτού κατέστη δυνατή χάρις στη τεχνολογία GSM.Στο Κεφάλαιο 1 της εργασίας γίνεται αναφορά στην ευρεία χρήση του διαδικτύου και στις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία να μπορεί κάποιος να παρακολουθεί αλλά και να παρεμβαίνει στη λειτουργία μιας σύνθετης ηλεκτρικής εγκατάστασης απ’όπου κι αν βρίσκεται.Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύσσεται η τεχνολογία των PLC και o τρόπος προγραμματισμού τους. Το PLC αποτελεί τη καρδιά μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η τεχνολογία GSM και περιγράφεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, που απαιτείται για την ασύρματη επικοινωνία ενός υπολογιστή με το PLC.Το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στα συστήματα SCADA.Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η Εφαρμογή της Διπλωματικής, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται ο χειρισμός των οικιακών καταναλώσεων εξ αποστάσεως, με τη βοήθεια ενός Υπολογιστή.Στα τελευταία Κεφάλαια 6 και 7 παρουσιάζονται τα ηλεκτρολογικά σχέδια της οικιακής εγκατάστασης και γίνεται μια κοστολόγηση του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για τον αυτοματισμό και τον τηλεχειρισμό της.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15687
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2010-0099.doc6.56 MBMicrosoft WordΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.