Please use this identifier to cite or link to this item: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15762
Title: Περιβάλλον Εκτίμησης Ποιότητας Λογισμικού Βασισμένο Στην Ανάλυση Δομικών Και Σχεδιαστικών Στοιχείων Του Έργου
Authors: Ατταριαν Ιωαννα Μαρια
Κοντογιάννης Κώστας
Keywords: αρχιτεκτονική υπηρεσιοκεντρικών συστημάτων
μηχανική οδηγούμενη από στόχο
πρό- βλεψη σφάλματος
αποθήκη δεδομένων
δένδρο στόχων
μαρκοβιανό λογικό δίκτυο
Issue Date: 20-Jul-2010
Abstract: Στη σημερινή εποχή, στον τομέα των Συστημάτων Εφαρμογών Λογισμικού παρατηρείται συνεχής αύξηση των απαιτήσεων για μεγαλύτερη λειτουργικότητα και, άρα, τα συστήματα λογισμικού γίνονται μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος και καθώς η αγορά γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστική, ανακύπτει η ανάγκη των διαχει-ριστών συστημάτων και των επικεφαλών ομάδων να αποκτήσουν μία περισσότερο ολιστική οπτική και εποπτεία της κατάστασης του συστήματός τους και να αναγνωρίζουν εκ των προτέρων δυνητικούς κινδύνους και ελαττώματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Οι ερευνητές και οι ακαδημαϊκοί εξίσου, έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη εύρεσης νέων τεχνικών που στόχοθα έχουν τη στήριξη των λειτουργίων Διαχείρισης Λογισμικού για μεγάλα συστήματα λογισμικού παραθέτοντας κάποιας μορφής πρόβλεψη κινδύνων και ποιότητας με χρήση κατάλληλων αυτοματοποιημένων εργαλείων. Ο κύριος στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση μεθόδων ώστε να γίνει επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων προερχόμενων απόΟλοκληρωμένα Αναπτυξιακά Περιβάλλοντα και άλλα εργαλεία Διαχείρισης Συστημάτων με σκοπό οι διαχειριστές συστημάτων και οι προγραμματιστές να αποκτούν μία ακριβή εκτίμηση της προόδου ενός συστήματος λογισμικού και να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις αναφορικά με το σύστημα που αναπτύσσουν, σχετικές με το κόστος και την ποιότητα. Προςαυτήν την κατεύθυνση, η κύρια ιδέα είναι να αναπτυχθεί ένα αυτόματο περιβάλλον - πλαίσιο το οποίο να μοντελοποιεί πολιτικές διαχείρισης και κινδύνους με τρόπο ευέλικτο και εύκολο και να εφαρμόζει μια προβλεπτική ανάλυση λαμβάνοντας υπόψην πληροφορία προερχόμενη από Ολοκληρωμένα Αναπτυξιακά Περιβάλλοντα, εργαλεία Διαχείρισης Συστημάτων Λογισμικού και αποθήκες δεδομένων.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15762
Appears in Collections:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
DT2010-0175.pdf2.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.