Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15809
Τίτλος: Μοντελοποίηση Ανεμογεννήτριας Μεταβλητών Στροφών Με Ασύγχρονη Γεννήτρια Διπλής Τροφοδοσίας
Συγγραφείς: Ξένια Χανιώτη
Παπαθανασίου Σταύρος
Λέξεις κλειδιά: ανεμογεννήτρια μεταβλητών στροφών
ασύγχρονη γεννήτρια διπλής τροφοδότησης
έλεγχος γωνίας βήματος έλικας
pi-ελεγκτές
fault ride through
crowbar
pscad/emtdc
Ημερομηνία έκδοσης: 6-Οκτ-2010
Περίληψη: Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση της λειτουργίας μιας ανεμογεννήτριας (Α/Γ) μεταβλητών στροφών (ΜΣ) με ασύγχρονη γεννήτρια διπλής τροφοδοσίας (ΑΓΔΤ) με τη βοήθεια του σχεδιαστικού προγράμματος PSCAD/EMTDC έκδοση 4.2.1. Το σύστημα περιλαμβάνει ελεγκτή βήματος της έλικας και επιπλέον διαθέτει διάταξη προστασίας (crowbar) για να έχει τη ικανότητα να παραμένει συνδεδεμένο στο δίκτυο σε περίπτωση διαταραχών δικτύου. Αναλυτικά, στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια ανασκόπηση της εξέλιξης της τεχνολογίας των Α/Γ στον χρόνο. Παρουσιάζονται οι πιο διαδεδομένες διατάξεις καθώς και οι απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν σήμερα για σύνδεση στο δίκτυο.Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται, αρχικά συνοπτικά, το μοντέλο της ανεμογεννήτριας που θα προσομοιωθεί. Έπειτα περιγράφεται διεξοδικά πώς έγινε η μοντελοποίηση κάθε τμήματος: αεροδυναμικό τμήμα, ηλεκτρικό τμήμα, τμήμα ελέγχου και διάταξη crowbar. Στο τμήμα ελέγχου περιγράφεται η στρατηγική ελέγχου, η λειτουργία των διαφόρων ελεγκτών καθώς και η διαδικασία επιλογής των παραμέτρων τους.Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων. Οι προσομοιώσεις αυτές αφορούν στην απόκριση του συστήματος σε διαταραχές ανέμου και σε διαταραχές στο δίκτυο.Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 γίνεται ανακεφαλαίωση και σχολιασμός της εργασίας. Παρουσιάζονται ακόμη προοπτικές συνέχισής της.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15809
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2010-0223.pdf0 BAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.