Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15841
Τίτλος: Μεθοδολογία Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων Για Την Εύρεση Της Βέλτιστης Θέσης Και Των Βέλτιστων Ρυθμίσεων Ευέλικτων Συστημάτων Μεταφοράς
Συγγραφείς: Φοίβος Παλαιογιάννης
Γεωργιλάκης Παύλος
Λέξεις κλειδιά: μέθοδος βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων
ευέλικτα συστήματα μεταφοράς
μέγιστη φόρτιση συστήματος
κόστος εγκατάστασης
tcsc
svc
upfc
Ημερομηνία έκδοσης: 29-Οκτ-2010
Περίληψη: Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της εύρεσης της βέλτιστης θέσης τοποθέτησης ευέλικτων συστημάτων μεταφοράς και των βέλτιστων ρυθμίσεων αυτών με σκοπό τη μεγιστοποίση της φόρτισης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και την ελαχιστοποίηση του κόστους εγκατάστασης των ευέλικτων συσημάτων μεταφοράς. Το θερμικό όριο των γραμμών και τα όρια των τάσεων των ζυγών συνιστούν τους περιορισμούς του προβλήματος. Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται κατάλληλο λογισμικό που υλοποιεί τη μέθοδο βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων (Particle Swarm Optimization Technique) με σκοπό την επίλυση του εν λόγω προβλήματος βελτιστοποίησης. Εξετάζονται οι περιπτώσεις εγκατάστασης τριών ειδών ευέλικτων συστημάτων μεταφοράς, ΤCSC, SVC και UPFC καθώς, επίσης, και ο συνδυασμός αυτών (Multi-type). Για κάθε μια από τις τέσσερις περιπτώσεις πραγματοποιούνται προσομοιώσεις σε συστήματα 6, 30 και 118 ζυγών με σκοπό να συγκριθούν οι επιδόσεις τους στη βελτιστοποίηση του προβλήματος.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15841
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2010-0257.pdf1.68 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.