Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15916
Τίτλος: Ενεργειακή Μελέτη Και Πρόταση Εξοικονόμησης Ενέργειας Στο Σύστημα Φωτισμού Του Κτιρίου Λαμπαδαρίου Του Ε.μ.π.
Συγγραφείς: Ευάγγελος Κ. Μαυρομμάτης
Κωνσταντίνος Ε. Βάσσος
Τοπαλής Φραγκίσκος
Λέξεις κλειδιά: φωτισμός κτιρίων γραφείου
τεχνητός φωτισμός
αξιοποίηση φυσικού φωτισμού
ενεργειακή αναβάθμιση
εξοικονόμηση ενέργειας
τεχνοοικονομική μελέτη φωτισμού
office lighting
artificial lighting
daylight harvesting
energy saving
energy upgrade of buildings
lighting techno-economic study.
Ημερομηνία έκδοσης: 27-Ιαν-2011
Περίληψη: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διατύπωση μιας σειράς προτάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος τεχνητού φωτισμού του κτιρίου Λαμπαδαρίου και ο υπολογισμός του αντίστοιχου οφέλους από την εφαρμογή αυτών. Το Λαμπαδάριο αποτελεί κτίριο της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών που βρίσκεται στο συγκρότημα Ζωγράφου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αρχικά, αναφέρονται γενικές δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας για τον κτιριακό τομέα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα φωτισμού, καθώς και οι τεχνολογίες για την επίτευξή τους. Με βάση αυτά και ύστερα από λεπτομερή καταγραφή του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού του κτιρίου Λαμπαδαρίου και των προβλημάτων του, παρουσιάζονται και τεκμηριώνονται δύο προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος φωτισμού του κτιρίου. Η πρώτη πρόταση αφορά στη γενική αναβάθμιση του συστήματος τεχνητού φωτισμού του κτιρίου, ενώ με τη δεύτερη υπολογίζεται και η συνεισφορά του φυσικού φωτισμού. Το RELUX χρησιμοποιήθηκε ως το κατάλληλο πρόγραμμα υπολογισμού και προσομοίωσης του φωτισμού. Και για τις δύο προτάσεις παρουσιάζονται τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν καθώς και τα κόστη και οι χρόνοι απόσβεσης των απαιτούμενων επενδύσεων.Aims of this diploma thesis were the proposal of an energy upgrade for the lighting system of Labadario building and the calculations of the corresponding benefits. Labadario is one of the buildings of the School of Rural and Surveying Engineering which is located in the Zografou campus of National Technical University of Athens. First of all, the general rules for an energy upgrade of a building and actions for energy savings are introduced. Furthermore, the most significant actions for energy saving in lighting systems, as well as the technologies for this attainment are presented. After a detailed recording of the existing lighting system and its problems in Labadario building and according the above rules and actions, two sustained proposals for energy upgrade of the lighting system of the building are presented. The first proposal is about the general upgrade of the artificial lighting system of the building, while the second one takes account also the daylight harvesting. RELUX has been used as the proper computational and light simulation software. For both proposals the energy and environmental profits, as well as the costs and the payback period of the investment are presented.
URI: http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15916
Εμφανίζεται στις συλλογές:Διπλωματικές Εργασίες - Theses

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
DT2011-0014.pdf11.24 MBAdobe PDFΕμφάνιση/Άνοιγμα


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.